《Շաբաթվա թեման》 հաղորդման հյուրերն են Գարեգին Զուռնաչյանն ու Գարսեվան Մալխասյանը։ Թեման՝ էսթետիկ հիմունքներով հասակի ավելացում:

《Շաբաթվա թեման》 հաղորդման հյուրերն են Գարեգին Զուռնաչյանն ու Գարսեվան Մալխասյանը։ Թեման՝ էսթետիկ հիմունքներով հասակի ավելացում:

《Շաբաթվա թեման》 հաղորդման հյուրերն են Գարեգին Զուռնաչյանն ու Գարսեվան Մալխասյանը։

Ի դեպ նրանց կենտրոնը տարածաշրջանում միակն է, որ իրականացնում է էսթետիկ հիմունքներով հասակի ավելացում։