Մենք տարբեր Էինք…

<FONT face=Sylfaen>Մենք տարբեր Էինք…</FONT>

Jean IpdjianSummary: Jean Ipdjian compares the challenges of preserving Armenian identity with the past. There is greater urge nowadays to be integrated in the host societies. The excuse that “their generation was different”, used by parents, is not the right observation. Parents cannot aspire to preserve Armenian identity in their children if they do not take responsibility for that. How can they expect their children to respect the mother tongue (Armenian), if they refrain from using it in communication with them from early age? 


?Եւ ի՞նչ լեզուով բարեբանեմ ի՛նքն իսկ ? լեզո՜ւն?
Ինչպէ՞ս ասեմ, որ հասկանան,
Թէ աշխարհում` հացից բացի,
Կայ Հացեկա՜ց,
Տեսնելո՛ւց զատ կայ եւ տեսիլք,
Որ սեփական մորթո՜ւց էլ մօտ ? կայ մագաղաթ,
Կայ լիացում` ճառագայթուած գրի՜ լոյսից:
Ինչպէ՞ս ասեմ,
Որ ոսկու կուշտ շարից բացի
Կայ շարակա՜ն??
Սիլվայ Կապուտիկեան


Գրեց՝ Ժանոյ Իփճեան
Խմբագրական


Հաւանաբար սփիւռքեան մեր գաղթօճախներու ամենամեծ հարցերէն մէկն է լեզուի հարցը: Առօրեայ մեր մտահոգութիւնները, մեր բազմազբաղ վիճակը, մեր զաւակները լաւագոյնս կեանքի վերիվայրումներուն պատրաստելու մեր փափաքը, մեր փառասիրութիւնները եւ նման այլ նկատառումներ շատ անգամներ պատճառաբանութիւններ կը հայթայթեն, որ մենք ընտրենք դիւրին ձեւեր, որոնց կարգին նաեւ զլանանք մեր զաւակներուն ջամբելէ մեր լեզուն իր հարստութիւններով, մեր լեզուն՝ որ մեր ինքնութեան խարիսխներէն ամենակարեւորն է, մեր լեզուն՝ որ մեր միաբանութեան ու միակամութեան գրաւականներէն է, մեր լեզուն՝ որ մեզ կը բնորոշէ միւսներէն՝ այս խառնարաններուն մէջ:


Յատկապէս մեր նման ազգի մը համար, որ տաղտղնուած է աշխարհի տարբեր անկիւններուն մէջ, լեզուն՝ հայերէնը, կը հանդիսանայ մեր ազգային ինքնագիտակցութեան կեդրոնական առանցքը, քանի ան ոչ միայն մեզի կու տայ ինքնութիւն այլ նաեւ մեզ կը կապէ մէր անցեալին հետ, մեզ կը կապէ մեր հայրենիքին եւ հայրենաբնակ ազգակիցներուն հետ, ինչպէս նաեւ մեր ապագային հետ ստեղծելով շարունակականութիւն:


Եւ մայրենի լեզուին հանդէպ սէրը, մայրենի լեզուն վայելելու եւ հպարտութեամբ ու գիտակցաբար գործածելու զգացումը, զայն ինքնաբերաբար գործածելու սովորութիւնը կը սկսի մեր տուներէն եւ ծնողներէն: Բնական է որ սփիւռքեան պայմաններու եւ միջավայրերու մէջ երեխան, պարմանուհին կամ երիտասարդը ուզեն դպրոցը կամ դուրսը ընդհանրապէս գործածած լեզուն շարունակել գործածել նաեւ տան մէջ եւ իրարու միջեւ: Վերջ ի վերջոյ՝ անոնք իրենց մայրենի լեզուն պիտի գործածէին եթէ միայն այդ փաստօրէ՛ն ըլլար իրենց մայրենի լեզուն՝ այսինքն եթէ մենք, ծնողներս, զայն գործածելը վերածած ըլլայինք, դարձուցած ըլլայինք իրենց մայրենի լեզուին, ու փոքր տարիքէն մինչեւ չափահասութիւն իրենց հետ այդ մայրենի լեզուով հաղորդակցած ըլլայինք:
Դժբախտաբար, այդ չէ կացութիւնը մեզմէ շատերուն համար: Շատերս օտար՝ տեղական լեզուն գործածելը տան մէջ եւս կը նկատենք մեր զաւակներուն օգտակար ըլլալու եւ անոնց աւելի տեղացի դարձնելու մէկ միջոց, հաւատալով թէ անոնք կրնան տեղական լեզուին տիրանալ միայն եթէ տան մէջ ալ զայն գործածեն:


Շատերս կը հաւատանք թէ զլանալով մեզի բաժին ինկած այս պարտականութիւնը կատարելէն, պարզապէս մեր զաւակները կրնանք մեր ազգային կազմակերպութիւններուն գիրկը նետելով հարցը լուծել: Անընդհատ կը գանգատինք թէ անոնք չեն կրնար այլեւս իրենց առաքելութիւնները լիուլի կատարել, թէ նոր սերունդը չի ախորժիր նման բաներէ, թէ՝ ?մեր ատեն տարբեր էր, մենք տարբեր էինք??:


Բայց արդեօք մե՞նք տարբեր էինք թէ մեր ծնողները տակաւին չէին շլացած օտարամոլ եւ քաղքենիական հակումներէ?


Այսօր ես ինքզինքս կը գտնեմ նման իրավիճակի մը մէջ: Կ?ապրիմ, բառին բուն իմաստովը, խառնարանի մը մէջ, ուր ինծի պէս կան ամէն տեսակի ազգութիւններ, որոնք իրենց կարելին կը կատարեն բոլորէն շուտ ?տեղացի? դառնալու: Սակայն եւ այնպէս, իրաւունքը ունի՞մ ազգութիւնս պահելու եւ զաւակներուս միջոցաւ յարատեւելու հաւակնութիւնը ունենալ առանց իմ բաժինս կատարելու իմ ազգիս ու հայրենիքիս համար?


Իրաւունք ունի՞նք մրթմրթալու թէ՝ ?մենք տարբեր էինք??:


Source: Greetings London. Bilingual biweekly e-magazine, London, 24 December 2010
http://greetingslondon.net/ar/?p=1483


Հրատարակուած է Ազատ-Հայ կայքին մէջ հեղինակին հաւանութեամբ: Անգլերէն ամփոփումը տրամադրուած է Ազատ-Հայի կողմէ: