Archbishop Goriun Babian visits Sharjah – Dubai

Archbishop Goriun Babian visits Sharjah – Dubai

Preparing the sacrificial offerings (madagh)On the second part of his visit to the United Arab Emirates, His Eminence Archbishop Goriun Babian, the Catholicosal Representative of the Diocese of Kuwait and the Arabian Gulf countries transferred to Sharjah, where he held a meeting on the 13th November 2006 with the members of legislative and executive bodies in Sharjah ? Dubai. The meeting took place in the assembly hall of the Saint Krikor the Illuminator Armenian Church in Sharjah. The following two subjects were discussed:


 


1- The Council of the Armenian Community in Northern Emirates suggested conducting the Temagan elections on 9th February 2007, considering that the period from 17th January to 2nd February 2007 coincides with the school year's mid-term vacations.


 


2- Establishment of daily Armenian school:


Several weeks ago a decision was reached to hold a consultative meeting on 19th November 2006 with the participation of Archbishop Babian, members of both legislative and executive bodies and Harout Ohanesian, the benefactor of the Armenian weekly school of Sharjah. Unfortunately, due to circumstances beyond personal will, the benefactor and several other members will not be able to attain the meeting. It was therefore considered right to postpone it to December (Archbishop Goriun will be visiting Sharjah again on December to attend the 25th anniversary celebrations of the school). Nevertheless, all the members insisted on conducting this meeting as soon as possible in order to clarify several pending issues.


 


Blessing of meat and saltHoly Mass in Sharjah on the occasion of the 8th anniversary of the inauguration and official blessing ceremony of the Saint Krikor the Illuminator Armenian Church of Sharjah (1998-2006)


 


Until recently it was a tradition in Sharjah to celebrate the Name Day of the Sharjah Church on the commemoration day of Saint Krikor?s entry to the deep dungeon (moodn i virab). The sacrificial offerings (madagh) were prepared on the same occasion. Considering that the above commemoration day often coincides with the period of Greater Lent (Medz Bahk), and specifically with the week that goes before the Palm Sunday (Dzaghgazart) – during which the consumption of meat was a serious cause of contempt by the believers – it was deemed therefore appropriate to detach the Name Day celebration of the Saint Krikor Church from the sacrificial offerings day. This first time experience proved to be very successful.  


 


In the evening of 16th November 2006 special ceremony took place followed by the blessing of the meat and salt. Soon afterwards the whole night preparation of the madagh took place with the collective effort of 50 persons.


 


In the morning of the following day (17 November 2006) Archbishop Babian performed the Holy Mass ritual with the presence of several hundreds of Armenians from Sharjah – Dubai and nearby locations. It is worth mentioning that thanks to the efforts of Der Aram Deyirmenjian a four-part mixed choir was formed in Sharjah, which on this occasion performed composer Yegmalian?s famous Divine Liturgy.


 


Archbishop Babian delivered a sermon on the subject of pilgrims and pilgrimages in general and the offering of sacrificial meat and its meaning. He referred to the centuries-long history of the Armenian Church which reflected the history of the Armenian nation.


 


Following the Holy Mass a procession (consisted of the clergy and the laymen) entered the community hall, where cauldrons were holding the well-cooked madagh. Following the blessing of the madagh the believers sang the semi-official anthem of Cilician Catholicosate “When the doors of hope open” (Yerpor patsvin trnern huso). 


 


Visit to the Ohanesian weekly school


 


During the visit to the Ohanesian weekly School Archbishop Babian expressed his appreciation for the great job the Head of School Lorig Katerjian and the rest of the education staff have been doing. He noted that the school is experiencing increase in the number of students (160 this school year compared to 125 in the previous year 2005-2006), covering all stages from Kindergarten up to the eight grade.


 


Source: Excerpts from the report prepared by the office of the Diocese of Kuwait and the Arabian Gulf Country, 22 November 2006. English translation by Azad-Hye. 

Photos:


1- Preparation of the sacrificial offerings (madagh).


2- Blessing of meat and salt.


3- Sermon delivered by Archbishop Babian.


4- Believers follow the Holy Mass.


5- The procession moving towards the community hall.


6- Requiem service and blessing of the herisa (a special recipe prepared from the madagh sheep or chicken roaster)


7- The ordained choristers.ARMENIAN TEXT


 


Sermon delivered by Archbishop BabianԳԵՐԱՇՆՈՐՀ ՏԷՐ ԿՈՐԻՒՆ ԱՐՔ. ՊԱՊԵԱՆԻ ԱՅՑԸ ՇԱՐԺԱՅՏՈՒՊԱՅ


ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԷՄԻՐՈՒԹԵԱՆՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ  ՀԵՏ


 


Կիրակի, 12 Նոյեմբեր 2006-ին Քուէյթի և Արաբական Ծոցի Երկիրներու Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ` Գերշ. Տէր Կորիւն Արք. Պապեանը Ապու Տապիէն մեկնելով Տուպայ, Երկուշաբթի, 13 Նոյեմբեր 2006-ին հանդիպում մը ունեցաւ Հիւսիսային Էմիրութեանց Ազգային Վարչութեան հետ, Շարժայի Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ ժողովասրահին մէջ, որու ընթացքին նախ տրուեցաւ համառօտ զեկոյց մը Վարչութեան գործունէութեան մասին և ապա արծարծուեցան հետեւեալ երկու կարեւոր խնդիրները:


 


1-Թեմական ժողովի Ընտրութիւններ


Առաջին հերթին տեղի ունեցաւ խորհրդակցութիւն Թեմական ժողովի մօտալուտ ընտրութեանց թուականի մասին: Քանի որ 17 Յունուարէն մինչեւ 2 Փետրուարի շրջանը կը զուգադիպէր դպրոցական գարնանային արձակուրդին, որու ընթացքին համայնքիս անդամներէն շատեր կը բացակայէին քաղաքէն, ուստի, Վարչութեան կողմէ առաջարկուեցաւ առ այդ նկատի ունենալ Ուրբաթ, 9 Փետրուար 2007 թուականը:


 


2-Ամէնօրեայ Դպրոցի Հիմնադրութիւն  


Ժողովի երկրորդ կարեւոր կէտը կը վերաբերէր Հիւսիսային Էմիրութեանց մէջ Ամէնօրեայ Վարժարան հիմնելու խնդրին: Առ այդ շաբաթներ առաջ որոշուած էր, որ Թեմական ժողովի Հիւսիսային Էմիրութեանց և Ազգային Վարչութեան անդամներու, Օհաննէսեան Վարժարանի բարերար` Պրն. Յարութ Օհաննէսեանի և Տէր Հօր մասնակցութեամբ, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ` Սրբազան Հօր Նախագահութեամբ, տեղի ունենայ խորհրդակցական ժողով մը, Կիրակի, 19 Նոյեմբեր 2006-ի երեկոյեան:


 


Այս Կապակցութեամբ Ազգային Վարչութեան Փոխ Ատենապետը զեկուցեց հետեւեալը: ?Նկատի ունենալով, որ յիշեալ թուականին թէ՛ Վարչութեան Ատենապետը և թէ՛ Պրն. Յարութ Օհաննէսեանը կամքէ անկախ պատճառներով պիտի չկարենան ժողովի մասնակցիլ, նոյնպէս Թեմականի և Վարչութեանս անդամներէն որոշ անձինք պիտի բացակային քաղաքէն, ուստի կարելի պիտի չըլլայ գումարել այս ժողովը որոշուած թուականին, որու համար կը խնդրենք Սրբազան Հօր ներողամտութիւնը?:


 


Այս առիթով տեղի ունեցաւ մտքերու փոխանակութիւն և յարմար տեսնուեցաւ յետաձգել ժողովը Դեկտեմբեր ամսուան մէջ, երբ Սրբազան Հայրը Օհաննէսեան Միօրեայ Վարժարանի 25-ամեակի տօնակատարութեան համար դարձեալ այցելէ շրջանս: Յամենայն դէպս, բոլոր ներկաներուն կողմէ անհրաժեշտ նկատուեցաւ, յիշեալ ժողովը գումարել, որքան կարելի է շուտով, որպէսզի յստականան շարք մը խնդիրներ:


 


Այնուհետեւ ժողովը զբաղեցաւ ընթացիկ խնդիրներով, որու ընթացքին Սրբազան Հայրը կատարեց որոշ առաջարկներ, յօգուտ Եկեղեցւոյ պայծառացման:


 


Believers follow the Holy MassՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՊԱՏԱՐԱԳ ՍԲ. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՕԾՄԱՆ 8-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ  ԱՌԻԹՈՎ


 


Շարժայի Հայոց Եկեղեցւոյ օծումէն ի վեր, արդէն աւանդութիւն դարձած էր, ամէն տարի` Սբ. Գրիգոր Լուսաւորչի ?Մուտն ի վիրապ? տօնին կատարել եկեղեցւոյ անուանակոչութիւնը և այդ առիթով նաեւ պատրաստել մատաղ:


 


Նկատի ունենալով, որ յիշեալ տօնը միշտ կը զուգադիպի Մեծ Պահոց շրջանին` Ծաղկազարդէն մէկ շաբաթ առաջ, այս շրջանին միսի ճաշակումը՝ հաւատացեալներու կողմէ միշտ դժգոհութեան պատճառ կը հանդիսանար: Ուստի, յարմար նկատուեցաւ եկեղեցւոյ անուան նուիրուած տօնակատարութիւնը անջատել մատաղի պատրաստութենէն:


 


Այս տարի առաջին անգամ ըլլալով յիշեալ որոշումը գործադրուեցաւ մեծ յաջողութեամբ:


 


Հինգշաբթի, 16 Նոյեմբեր 2006-ի գիշերուան ժամը 8:00-ին կատարուեցաւ երեկոյեան խորհրդաւոր ժամերգութիւնը և ապա մատաղի միսի և աղի օրհնութիւնը: Այնուհետեւ Թաղականութեան անդամներ և աւելի քան 50 երիտասարդներ` մինչեւ առաւօտ արթուն մնալով, կատարեցին մատաղի պատրաստութեան դժուարին աշխատանքը:


 


Յաջորդ օրը` Ուրբաթ, 17 Նոյեմբեր 2006-ի առաւօտեան ժամը 11:00-ին սկսաւ եկեղեցական արարողութիւնը: Օրուան հանդիսաւոր սբ. պատարագը մատուցեց Սրբազան Հայրը: Եկեղեցին լեցուն էր հաւատացեալներու հոծ բազմութեամբ, որոնք ամենայն ջերմեռանդութեամբ մասնակցեցան հոգեպարար արարողութեան:


Յատկանշական է, որ անցնող ամիսներու ընթացքին Տէր Հօր հետեւողական ջանքերու շնորհիւ կազմուած էր քառաձայն երգչախումբ մը, որ սքանչելիօրէն մեկնաբանեց Եկմալեան պատարագի երգեցողութիւնը:


 


?Հայր Մեր?էն առաջ, Սրբազան Հայրը քարոզեց յաւուր պատշաճի, որու ընթացքին նախ բացատրեց ուխտի, ուխտագնացութեան և մատաղի բաշխումի իմաստն ու անոր մէջ խտացուած քրիստոնէական մեր հաւատքը: Այնուհետեւ խօսելով Քրիստոնէական եկեղեցւոյ հիմնադրութեան մասին` որպէս հաւատացեալներու բազմութիւն և ապա որպէս ճարտարապետական կառոյց և կրօնական հաստատութիւն, յատուկ անդրադարձաւ Հայ Եկեղեցւոյ դարերու ընթացքին մատուցած ծառայութեան, անոր խաղացած կենսական դերին հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ:


­


The procession moves into the assembly hallԵկեղեցւոյս օծման 8-րդ տարեդարձին առիթով կոչ ուղղեց ներկաներուն` նորոգելու մեր ուխտը` հաւատարիմ մնալու մեր Եկեղեցւոյ սրբութեանց և աւանդութեանց, Հայ Եկեղեցւոյ մշակութային և հոգեւոր ժառանգութեան:


 


?Տէր Ողորմեա? աղօթքէն ետք տեղի ունեցաւ հաւաքական խոստովանանք. ապա, գրեթէ բոլոր ներկաները երկիւղածութեամբ մօտեցան սուրբ խորանին և հաղորդուեցան Քրիստոսի մարմնով և արեամբ:


­


Յաւարտ սբ. պատարագի` դպիրներու առաջնորդութեամբ, Եկեղեցական թափօրը` ժողովուրդին հետ մուտք գործեց Եկեղեցւոյ սրահը, ուր շարուած էին հերիսայի մեծ կաթսաները: Ներկայ հաւատացեալներու կրօնական արարողութեան մասնակցութեամբ կատարուեցաւ Հոգեհանգստեան Պաշտօն և մատաղի օրհնութիւն: Օրուան կրօնական ոգեւորութիւնը իր գագաթնակէտին հասաւ, երբ Սրբազան Հօր ?Պահպանիչ?էն ետք, ներկաները միասնաբար` մեծ յուզումով երգեցին Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան անպաշտօն քայլերգը դարձած, բոլորին ծանօթ` ?Երբ որ Բացուին Դռներն Յուսոյ?, երգը:


 


ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ  ՕՀԱՆՆԷՍԵԱՆ ՄԻՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆ


 


Օգտուելով Սրբազան Հօր ներկայութենէն, Օհաննէսեան Միօրեայ Վարժարանի Տեսչութիւնն ու ուսուցչական կազմը հրաւիրեցին զինք այցելելու դպրոց: Նախ դպրոցի Տեսչուհի` Տիկին Լորիկ Գաթրճեան, աշակերտներուն յայտնեց, ?Մեզի համար մեծ ուրախութիւն է այսօր մեր մէջ ունենալ Սրբազան Հայրը? և խնդրեց որ ան այս առիթով իր պատգամը փոխանցէ աշակերտութեան:


 


Առաջին հերթին Սրբազան Հայրը իր գոհունակութիւնը յայտնեց, որ այս տարի բացառիկ կերպով աւելցած է Միօրեայ Վարժարանի աշակերտութեան թիւը: Անցեալ տարուան 125-ի փոխարէն, այս ուսումնական տարեշրջանին արդէն դպրոց կը յաճախեն աւելի քան 160 աշակերտաշակերտուհիներ, մանկապարտէզէն մինչեւ 8-րդ դասարան:


 


Սրբազան Հայրը շնորհակալութիւն յայտնելէ ետք իրեն ընծայուած այս հաճոյքին համար, իր հայրական պատգամը փոխանցեց աշակերտներուն, անոնց հետ՝ հարց ու պատասխանի ձեւով, մտերմիկ զրոյց ունենալով։ Անոնք մեծ խանդավառութեամբ պատասխանեցին Սրբազան հօր տուած հարցումներուն, ցուցաբերելով լաւ ծանօթութիւն հայերէն լեզուի և Հայոց Պատմութեան գիտելիքներու վերաբերեալ:


 


22 Նոյեմբեր 2006


ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ


Քուէյթ Լուսանկարներ՝
1- Մատաղի պատրաստութիւն2- Երեկոյեան Ժամերգութենէն ետք Մատաղի միսի եւ աղի օրհնութիւն3- Սրբազան Հայրը կը քարոզէ յաւուր պատշաճի4- Ներկաները երկիւղածութեամբ կը հետեւին սբ. պատարագին5- Եկեղեցական Թափօրը կը յառաջանայ դէպի սրահ6- Հոգեհանգիստ եւ հերիսայի օրհնութիւն7- Դպրաց դասը


Members of the Chorus