1915 – 2007

1915 – 2007

Turkish intellectual Ahmet Altanby Ahmet Altan

 

Nothing much has changed it seems.

 

They were murdered in1915 as well?

 

They are being murdered in 2007 too?

 

What was being said about that massacre at the beginning of last  century.

 

“They killed us, and we killed them back.”

 

What are we going to say about the murder of Hrant then?

 

That “Hrant killed us, and we killed Hrant back?”

 

Now that is not what we say, is it?

 

We say “traitors killed Hrant.”

 

We do not see the murderers of Hrant as one of “us.”

 

Why is it that “we” are the ones who ninety years ago killed hundreds of  thousands of people, without forsaking children, women, elderly and babies, who  decimated the Armenians, but we are not the ones who killed Hrant?

 

What is the difference between the two?

 

The difference is that this time we saw the murder, that we have an idea  about the intentions of the murderer.

 

This time they did not “tell us” how the murder was committed, we personally witnessed it ourselves.

 

If those who in this country “write” the history of 1915 had also written the murder of  Hrant, the  children in this country would have said fifty years later that “Hrant had  killed us, and we killed Hrant back.”

 

The truth would have changed shape in the hands of the liars.
We did not kill Hrant.

 

Most probably some people who have ferreted their way into the state had  Hrant killed.
Their intention was for the world to react negatively to  Turkey, which would have escalated nationalism within the country in response,  leading to a break off from Europe.

 

In 1915 as well, “we” did not kill the Armenians.

 

Those poor people were not killed by “the ones ferreted inside the state,” but directly by the state itself.

 

A great massacre that was organized by the Unionists in government was  actualized.
The Armenians who were killed were Ottoman subjects.

 

They were a part of the Ottoman nation.

 

A part of the nation was utterly destroyed by the state.

 

“We” are the nation.

 

The ones who were killed were a part of “us.”

 

Since each Turk who lives in this country see themselves not as a “part  of the nation” but rather a “part of the state,” however, they also own this  massacre executed by the state.
“They killed us, we killed them,” they say.

 

Now that is a lie.

 

The Ottoman state, under the government of the Unionists killed, in an  organized manner, with the planning of the intelligence unit entitled Special  Organization (Teşkilat-ı Mahsusa), a “part of us.”

 

The murdered Armenians are a part of  “us.”

 

It is actually our duty to ask them to account for that murdered part of  us.

 

“We” ought to face this state and ask them “are you a continuation of the Ottoman state,” ask them “why do you own up to the murder committed by a  state you destroyed,” ask them “why don't you yourself seek accountability for  this destruction by the state of a part of its nation and instead leave this  task to others.”

 

Because “we” did not ask  this, one of “us,” Hrant Dink, has now been murdered.

 

On top of it all, he, while still mourning for his ancestors, wanted Turkey not to be trapped solely within the term “genocide,” not to have the  entire debate forced into a single word; he wanted Turkey to be permiited to  become democratized through uniting with the world .

 

He was declared “an enemy of the Turks.”

 

Hrant was no one's enemy, he was not someone who could have been a  foe.

 

He was a friend.

 

And he was a friend to everyone.

 

Why is it that in this country those who are “for murders and massacres”  are accepted as a Turk while “those for friendship, peace, justice and humanity”  are regarded as foe.

 

Why is it that those who strive to equate the word “Turk” with “death” are regarded as a “Turk”?

 

Are those who try to have an entire tribe declared as “murderers” truly  the friends of the Turks?

 

The Turkish populace owns up to the crimes of the old and new “state” because it cannot grasp that it is the “nation.”

 

As it cannot grasp that it itself is the nation, it identifies itself with the murderers instead and says “us.”

 

My heart could never bear to have the sorrowful deaths of those hundreds  of thousands of people, the bloody tragedy that was experienced to be lost  within the vortex created by the term “genocide.”

 

Yet because we have not been able to move  beyond that word, people like Hrant are still being killed.

 

I think that now, in order to prevent new murders, iin order to stop this country from being dragged to a dead end, it is up to us to move beyond  that word.

 

The Ottoman state killed hundreds of thousands of people solely because  they were “Armenians.”

 

And today a hidden force kills Hrant for “being an Armenian.”

 

What are we going to call it if a person is being killed solely because  of their race or their religion?

 

It is up to “us,” to this nation to ask for an accounting of those who  were killed.

 

Hrant's death hurt you all deeply.

 

If you had witnessed what had happened in 1915, you would have been likewise deeply hurt.
And you would not have said “they killed us, we kiled them.”

 

You would have been ashamed.

 

Just as you wanted Hrant's murderers to be found, you would have wanted  the murderers of those Armenians found as well.

 

With his death, Hrant made us remember that we are a nation, that we should not identify ourselves with the murderers.

 

Then let us do what befits being a nation.

 

Who killed Hrant ?

 

Who killed the Armenians in 1915 ?

 

They do not have to account for their actions to “others,” they have to  account to “us.”

 

For we are the ones who have died.

 

The ones who died are a part of us.

 

Note: Ahmet Altan is a Turkish Columnist to “Gazetem.net”

 

Translated in English from Turkish by Paul Chaderjian, relayed by Jean Eckian
http://www.gazetem.net/ahmetaltan.asp

 

Photo: Hrant Dink's coffin the moment it was brought out from the Armenian Church of Virgin Mary in Istanbul.

TURKISH TEXT

 

Hrant Dink's coffins is brought out of the Armenian Church on the day of his burial1915 – 2007
Pek bir şey değişmemiş galiba.

 

1915?de de ?ld?r?l?yorlardı?

 

2007?de de ?ld?r?l?yorlar?

 

Ne deniyordu ge?en y?zyılın başındaki katliam i?in.

 

?Onlar bizi ?ld?rd?, biz de onları ?ld?rd?k.?

 

Peki Hrant?ın ?ld?r?lmesi i?in ne diyeceğiz?

 

?Hrant bizi ?ld?rd?, biz de Hrant?ı ?ld?rd?k? m??

 

B?yle demiyoruz şimdi, değil mi?

 

?Hrant?ı hainler ?ld?rd?,? diyoruz.

 

Hrant?ın katillerini ?biz?den biri olarak g?rm?yoruz.

 

Neden doksan yıl ?nce y?z binlerce insanı, ?oluk ?ocuk, kadın, ihtiyar, bebek demeden ?ld?renler, Ermenileri kırıp ge?irenler ?biz? oluyoruz da, Hrant?ı ?ld?renler biz olmuyoruz?

 

Aradaki fark ne?

 

Aradaki fark, bu sefer cinayeti g?rmemiz, cinayetin ama?ları hakkında bir fikrimizin olması.

 

Bu kez, bize cinayetin nasıl olduğunu ?anlatmadılar,? biz kendimiz bizzat g?rd?k.

 

Eğer 1915?in tarihini bu ?lkede ?yazanlar? Hrant?ın da cinayetini yazsalar elli yıl sonra bu ?lkenin ?ocukları ?Hrant?ın bizi, bizim de Hrant?ı ?ld?rd?ğ?m?z?? s?ylerlerdi.

 

Ger?ek, yalancıların elinde bi?im değiştirirdi.

 

Hrant?ı biz ?ld?rmedik.

 

B?y?k bir ihtimalle devletin i?inde yuvalanmış birileri ?ld?rtt? Hrant?ı.

 

Ama?ları, dış d?nyanın T?rkiye?ye tepki g?stermesi, T?rkiye?nin bu tepki karşısında i?erdeki milliyet?iliği pompalayarak Avrupa?dan kopmasıydı.

 

1915?de de Ermenileri ?biz? ?ld?rmedik.

 

O zavallı insanları da ?devletin i?inde yuvalananlar? değil bizzat devletin kendisi ?ld?rd?.

 

İktidardaki İttihat?ıların ?rg?tlediği b?y?k bir katliam ger?ekleşti.

 

?ld?r?len Ermeniler, Osmanlı tebasıydı.

 

Osmanlı milletinin bir par?asıydı.

 

Milletin bir par?ası, devlet tarafından yok edildi.

 

?Biz? milletiz.

 

?ld?r?lenler ?biz?in par?asıydı.

 

Ama bu ?lkede yaşayan her T?rk, kendini ?milletin bir par?ası? olarak değil de ?devletin? bir par?ası olarak g?rd?ğ?nden, devletin işlediği bir kıyıma da sahip ?ıkıyor.

 

?Onlar bizi, biz onları ?ld?rd?k,? diyor.

 

Bu yalan işte.

 

İttihat?ılar y?netimindeki Osmanlı devleti, ?rg?tl? bir bi?imde, Teşkilat-ı Mahsusa denilen istihbarat biriminin planlamasıyla, ?bizim par?amızı? ?ld?rd?.

 

?ld?r?len Ermeniler ?biz?e dahil.

 

?ld?r?len par?amızın hesabını sormak aslında bizim g?revimiz.

 

?Biz? bu devlete d?n?p, ?sen Osmanlı devletinin devamı mısın? diye sormalıyız, ?sen yıktığın bir devletin işlediği cinayeti niye sahipleniyorsun? diye sormalıyız, ?sen niye bir devletin bir milletin par?asını yok etmesinin hesabını sormuyor, bunu başkalarına bırakıyorsun? diye sormalıyız.

 

?Biz? bunu sormadığımız i?in ?bizden? biri, Hrant Dink ?ld?r?ld? şimdi.

 

?stelik o atalarının yasını tutarken meselenin sadece ?soykırım? kelimesinin i?ine hapsedilmemesini, b?t?n tartışmanın tek kelime i?ine sıkıştırılmamasını, T?rkiye?nin d?nyayla b?t?nleşerek demokratikleşmesine izin verilmesini istiyordu.

 

?T?rk d?şmanı? ilan edildi.

 

Hrant, kimseye d?şman değildi, d?şman olabilecek biri de değildi.

 

O dosttu.

 

Ve herkese dosttu.

 

Neden ?cinayetlerden, kıyımlardan? yana olanlar T?rk kabul ediliyor bu ?lkede de, ?dostluktan, barıştan, hukuktan, insanlıktan yana olanlar? d?şman g?r?l?yor.

 

Neden ?T?rk? s?zc?ğ?n? ??l?m? s?zc?ğ?yle eşdeğer kılmak i?in ?abalayanlar ?T?rk? sayılıyor?

 

B?t?n bir kavmi ?katil? ilan ettirmek isteyenler mi ger?ekten T?rk dostu?

 

T?rk halkı kendisinin ?millet? olduğunu kavrayamadığı i?in eski ve yeni ?devletin? su?larına sahip ?ıkıyor.

 

Kendisinin millet olduğunu kavrayamadığı i?in kendini katillerle ?zdeşleştirerek ?biz? diyor.

 

Y?z binlerce insanın acılı ?l?m?n?n, yaşanan kanlı trajedinin, o ?soykırım? kelimesinin yarattığı girdabın i?inde kaybolmasına y?reğim hi? elvermedi.

 

Ama o kelimeyi aşamadığımız i?in hala Hrant gibi insanlar ?ld?r?l?yor.

 

Yeni cinayetleri ?nlemek, bu ?lkenin bir ?ıkmaza s?r?klenmesine mani olmak i?in sanıyorum artık o kelimeyi aşmak bize d?ş?yor.

 

Osmanlı devleti, y?z binlerce insanı sadece ?Ermeni? olduğu i?in ?ld?rd?.

 

Ve, bug?n de gizli bir g?? Hrant?ı ?Ermeni olduğu? i?in ?ld?r?yor.

 

Bir insan sadece ırkından ya da dininden ?t?r? ?ld?r?l?yorsa buna ne diyeceğiz?

 

?ld?r?lenlerin hesabını sormak ?bize?, bu millete d?ş?yor.

 

Hrant?ın ?l?m? hepinizin i?ini yaktı.

 

1915?te olanlara tanık olsaydınız i?iniz gene yanardı.

 

Ve, ?onlar bizi, biz onları ?ld?rd?k? demezdiniz.

 

Utanırdınız.

 

Hrant?ın katillerinin bulunmasını istediğiniz gibi o Ermenilerin katillerinin de bulunmasını isterdiniz.

 

Hrant, ?l?m?yle bize millet olduğumuzu, katillerle kendimizi ?zdeşleştirmemiz gerektiğini hatırlattı.

 

Şimdi millet olmanın gereğini yapalım o zaman.

 

Kim ?ld?rd? Hrant?ı?

 

Kim ?ld?rd? 1915?te Ermenileri?

 

Onlar ?başkalarına? değil, ?bize? hesap vermek zorunda.

 

?len biziz ??nk?.

 

?len bizim bir par?amız.

 

22 Ocak 2007, Pazartesi