Genocide

Genocide

Ahmet Altan


By Ahmet Altan
 
Everyone is in front of their tv, watching in excitement as if it's a national football game. What is going on? A commission of the US Congress is voting on the ?Armenian Genocide? resolution. We lose the ?game? 23-22 as a result of various lobbying activities.
 
And all hell breaks loose.
 
Comments, discussions, spewing fury at the US , questions of ?will the Incirlik base be closed down?? directed at the minister of foreign affairs. Amongst all this hoolabaloo, my favorite comment comes from a speaker who denounces this decision: ? Turkey is no longer a country that can easily be humiliated.?
 
When a commission of the US Congress votes for ?genocide?, we are ?humiliated?. Do you know what humiliation is?
 
Humiliation is millions of people holding their breaths for the outcome of a few votes in somebody else's parliament. That is humiliation.
 
Humiliation is to find the result of that commission's vote of vital importance, to feel defeated because of the vote of one man. Humiliation is the conviction that the whole of one's national identity depends on the decision of one commission; humiliation is to have to wait the outcome of a vote in some other country's parliament, biting one's fingernails.
 
Turkey is not humiliated because that commission approved that resolution with a difference of one vote. Turkey is humiliated because it itself cannot shed light on its own history, has to delegate this matter into other hands, is frightened like hell from its own past, has to squirm like mad in order to cover up truths.
 
The real issue is this:
 
Why is the ?Armenian Genocide? a matter of discussion in American, French and Swiss parliaments and not in the parliament of the Turkish Republic ? Why can we, ourselves, not discuss a matter that we deem so vital that we perceive the difference of one vote as a source of humiliation?
 
If you cannot discuss your own problems, you deserve to be humiliated. If you keep silent in a matter that you find so important, you deserve to be humiliated. If you try to shut others up, you are humiliated even more. The whole world interprets the killing of so manyArmenians, -a number we cannot even estimate properly- as ?genocide?.
 
Genocide is a legal term. The massacre carried out by the Unionist largely conforms to the description of that legal term. For Turks and Armenians, the word ?genocide? has become an obession. The Turks insist that ?it never was genocide? and the Armenians call anyone who says it was not genocide ?liars?.
 
Both sides spend millions of dollars to convince the world that their viewpoint is the valid viewpoint. It is almost as if their mutual efforts have created a ?genocide sector?. Why then, can we not speak about this incident in detail?
 
How many hundreds of thousands of Armenians did the Unionists kill? Why? We claim ?Armenians attacked us, that's why we killed them?. Fine, but the ?attacking? Armenian gangs were on the Eastern border, what crime did hundreds of thousands of Armenians living elsewhere in Anatolia commit, other than being Armenian?
 
Can someone be punished purely because of his ethnic origin?
 
What do you call punishing someone not because they ?committed a crime? but because they ?belong to the same ethnic group as someone who you say committed a crime??
 
This is murder. And to tell the truth, hundreds of thousands of murders targeting the same ethnic group does fall into the category of ?genocide?. Unionists committed heinous murders; the cruelty they subjected Armenians to is beyond imagination. Why are we trying to cover up this horrible crime, why are we trying to defend the murderers, to disguise their crimes, why are we squirming to keep truth buried, even at the risk of being humiliated?
 
The history of every society is tainted with crime and blood. We cannot undo what has been done but we can show the courage to face the truths, to discuss the reality. We can give up trying to silence the world out of concern for incriminating the founders of the republic.
 
We can ask questions.
 
And the first question would be ?how come we never read about an incident that involves the deaths of hundreds of thousands of people in our history lessons?? Even this reality makes the situation ?suspicious?. If you are not brave enough to face a truth that happened ninety-five years ago, you deserve to be humiliated. If you struggle to hide an incident that happened a century ago and base how seventy million people relate to the world at large on a ?lie?, you deserve to be humiliated.
 
No one dares humiliate brave people who are not afraid of the truth. If you feel humiliated, you should take a hard look at yourself and what you hide.


Source: Taraf, 06 March 2010
http://www.taraf.com.tr/makale/10325.htm


IN TURKISH


KUM SAATİ 06.03.2010
Ahmet Altan
Soykırım
 
Yazıyı Paylaş:
                
Herkes televizyonlarının başında oturmuş milli ma? seyreder gibi heyecanla seyrediyor.Ne oluyor?Amerikan Kongresi?nin bir komisyonu ?Ermeni soykırım? tasarısını oyluyor. Kongre kulislerinde yapılan karşılıklı hamlelerin sonucunda ?ma?ı? 23-22 kaybettik.


Ve, kıyamet koptu.


Yorumlar, tartışmalar, Amerika?ya ateş p?sk?rmeler, Dışişlerine Bakanı?na ?İncirlik ?ss?n? kapatacak mısınız? soruları. B?t?n bu g?r?lt? patırtı arasında benim en ?ok sevdiğim yorum, bu kararı kınayan bir konuşmacının ?T?rkiye artık kolayca aşağılanabilecek bir ?lke değildir? demesi oldu.


Amerikan Kongresi?nin bir komisyonu ?soykırımı? kabul edince biz ?aşağılanmış? oluyoruz. Aşağılanma nedir biliyor musunuz? Aşağılanma, el?lemin parlamentosunun bir komisyonunda verilecek iki ?? oyun nasıl olacağını milyonlarca insanın heyecan i?inde beklemek zorunda kalmasıdır. Aşağılanma budur.


O komisyon sonucunu ?kendisi i?in hayati? bulmaktır aşağılanma, bir adamın bir oyu y?z?nden kendini yenilmiş hissetmektir aşağılanma, b?t?n ulusal kimliğinin bir komisyon kararıyla belirleneceğine inanmaktır aşağılanma, başkasının parlamentosundan ?ıkacak kararı tırnaklarını yiyerek beklemek zorunda kalmaktır aşağılanma.


T?rkiye, o komisyon bir oy farkla o kararı aldığı i?in aşağılanmıyor. Kendi tarihini kendisi aydınlığa kavuşturamadığı, bu işi başkalarına bırakmak zorunda kaldığı, kendi ge?mişinden ?d? patladığı, ger?eklerin ?st?n? ?rtmek i?in deli gibi kıvrandığı i?in aşağılanıyor.


Esas soru şudur.


Neden ?Ermeni soykırımı? Amerikan, Fransız, İsvi?re parlamentolarında g?r?ş?l?yor da T?rkiye Cumhuriyeti Parlamento?sunda g?r?ş?lm?yor? Bir oy y?z?nden aşağılanacağımıza inanacak kadar ?hayati? g?rd?ğ?m?z bir konuyu neden kendimiz tartışamıyoruz?


Kendi sorununu kendin konuşamazsan aşağılanırsın. B?ylesine ?nem verdiğin bir meselede susarsan aşağılanırsın. Başkalarını da susturmaya ?alışırsan daha da fena aşağılanırsın. B?t?n d?nya, sayısını bile tam bilemediğimiz kadar ?ok Ermeni?nin ?ld?r?lmesini ?soykırım? olarak değerlendiriyor.


Soykırım, hukuki bir terim. İttihat?ıların ger?ekleştirdiği katliam b?y?k ?l??de bu hukuki kavramın tariflerine uyuyor. T?rklerde de Ermenilerde de ?soykırım? kelimesi bir takıntı halinde, T?rkler ?asla değildir? diye tutturuyorlar, Ermeniler ?soykırım değildir diyenler yalancıdır? diyorlar.


İki taraf da kendi s?ylediklerini d?nyaya kabul ettirebilmek i?in milyonlarca dolar harcıyorlar, neredeyse ortaklaşa ?abayla bir ?soykırım sekt?r?? yaratılmış vaziyette. Peki, biz neden bu olayı b?t?n ayrıntılarıyla konuşamıyoruz?


İttihat?ılar ka? y?z bin Ermeni ?ld?rd?ler? Niye ?ld?rd?ler? ?Ermeniler de bize saldırmıştı onun i?in ?ld?rd?k? diyoruz, iyi de ?saldıran? Ermeni ?eteleri Doğu sınırında, Anadolu?nun diğer b?lgelerindeki y?zbinlerce Ermeni?nin, Ermeni olmaktan başka ne su?u vardı?


Bir insan sadece ırkından dolayı cezalandırılabilir mi?


Bir insanı, ?su? işlediği? i?in değil, ?su? işlediğini s?ylediğiniz biriyle aynı ırktan olduğu? i?in cezalandırmanın adı nedir?


Bu cinayettir. Aynı ırkı hedef alan y?zbinlerce cinayet de doğrusu ?soykırım? tarifine girer. İttihat?ılar korkun? cinayetler işlediler, Ermenilere yaptıkları zulm? insan havsalası almaz. Bu korkun? su?u neden saklamaya uğraşıyoruz, neden o katilleri savunmaya, onların su?larını gizlemeye ?abalıyoruz, neden ger?ekler ortaya ?ıkmasın diye aşağılanmayı da g?ze alarak kıvranıp duruyoruz?


Her toplumun, her devletin ge?mişinde su? ve kan var, ge?mişi değiştiremeyiz ama ger?eklerle y?zleşecek, ger?ekleri tartışacak cesareti g?sterebiliriz, ?aman cumhuriyeti kuranlara su? bulaşır? endişesiyle d?nyayı susturmaya uğraşmaktan vazge?ebiliriz.


Sorular sorabiliriz.


İlk soru da, ?y?zbinlerce insanın ?ld?ğ? bir olayı biz neden tarih derslerinde okumadık? olur. Sadece bu ger?ek bile durumu ?kuşkulu? kılmaya yeter. Doksan beş yıl ?nceki bir ger?ekle bile y?zleşecek cesareti g?steremezseniz aşağılanırsınız, taa ge?en y?zyıldaki bir olayı saklayabilme ?abasıyla yetmiş milyon insanın d?nyayla ilişkisini bir ?yalana? bağlamaya uğraşırsanız aşağılanırsınız.


Ger?eklerden korkmayan cesur insanları aşağılamak kimsenin haddi değildir, ?yle insanları kimse aşağılayamaz. Kendinizi aşağılanmış hissediyorsanız, d?n?p kendinize ve sakladıklarınıza bakmalısınız.