Maestro Nvart Andreassian: I knew I would become a director at the age of nine

Maestro Nvart Andreassian: I knew I would become a director at the age of nine

Maestro Nvart Andreassian is the conceptor and the conductor of the Armenian-Turkish Youth Symphony Orchestra. Besides conducting, she has had many teaching activities in different conservatories around the world, has many recordings and has won two prizes.


Interviewed by Emma Karapetyan


Azad-Hye


When and where were you born?


I was born in Istanbul (Constantinople) in 1952 in an intellectual family and grew up among the Istanbul Armenians. In 1967 I migrated to Soviet Armenia, where I studied in the Yerevan Komitas State Conservatory, the musical directorship department. I worked in many countries as chief conductor and artistic director. I have been living in France since 1974.


In what countries have you had concerts and which one appealed to you the most?


I have had concerts in France, Germany, China, Russia, Turkey, Brazil, The States, Italy, Armenia, Belgium, Holland and Venezuela. I can't choose only one, because I have interesting memories about each place I've been to.


How did you get into directing? Are there any musicians in your family?


When I was only 9 years old, I already knew that I would become a director. Of course, a series of meetings with professionals in the field helped pave the way. I can mention Gohar Gasparyan, Hovhannes Chekijyan, Tigran Levonyan and of course the great Karel Ančerl, the conductor of the Czech Philharmonic Orchestra. Herman Terteryan and Pierre Dervaux were my dear professors.


How is your relation nowadays with Istanbul?


I went back there 40 years later and worked for organizing the Armenian-Turkish youth orchestra, which was crowned with success in July 2010. Currently I'm also cooperating with the Istanbul State Symphonic Orchestra.


You have traveled widely, which country's habits and traditions did you find most interesting?


When you travel a lot, you stop having preferences, but you like the people and you feel bad for their insanity and pray for them to find their way out.


What else do you do beside your profession?


I write my memoirs, I take photos, I also read a lot and I like to get in touch with intellectuals from different nations.


What Armenian quality are you fond of?


I love the fact that we are stubborn; I also love the passion and endowment we have for art. 


What qualities should one be endowed with in order to become a good conductor?


Let's start with being a decent human being, who should also have talent, vigor and lastly luck.


How do you like to spend your leisure time?


I like to spend it on the beach or in the mountains.


What about your future plans?


I'm working with several orchestras in Lille, Strasbourg and Lyon in France; in Santa Rosa, USA; in Venezuela and Russia. I'm also working with the Istanbul State Symphonic Orchestra.


Translated by Nanor Mikayelian


TEXT IN ARMENIAN


Հարցազրույց պոլսահայ դիրիժոր Նվարդ Անտրէասյանի հետ


Հարցազրույցը վարեց Էմմա Կարապետյանը


Ազատ-Հայ 


Նախ սկսենք նրանից թէ ե՞րբ եք ծնվել և որտեղ:


Ծնվել եմ Իստանբուլ (Պոլիս) 1952 թվին, հայ մտավորական ընտանիքում և պոլսահայ շրջապատում: 1967 թվին ներգաղթել եմ Սովետական Հայաստան, 1974 թվից ապրում եմ Ֆրանսիայում:


Ո՞ր երկրներում եք հանդես եկել որպես դիրիժոր, և որն է ձեզ դուր եկել:


Ֆրանսիաում, Գերմանիաում, Չինաստանում, Ռուսիայում, Թուրքիայում, Բրազիլում, Ամերիկայում, Իտալիայում, Հայաստանում, Բելքիայում, Հոլանտիայում, Վենեզուելայում:


Նախընտրություն չունեմ, քանի որ ամէն տեղից շատ հետաքրքրական և լավ հուշեր ունեմ:


Ինչպե՞ս ստացվեց ձեր մասնագիտության ընտրությունը, ձեր ընտանիքում երաժշտասերներ կան:


9-ը տարեկանից արդեն գիտեի թե դիրիժորությունն է իմ գործը: Իհարկե մի շարք հանդիպումներ օգնեցին դրա իրականացման՝ Գոհար Գասպարյան , Հովհաննես Չեքիճյան, Տիգրան Լեվոնյան և ի հարկե մեծն Կարել Անչերլ (Karel Ančerl), Չեխիայի Ֆիլարմոնիկ նվակագումբի դիրիժորը: Հետո՝ Հերման Տերտերյան և Պիեր Դերվո իմ շատ հարգելի մեծ դասատուները:


Այժմ Ստամբուլի հետ ձեր կապը սե՞րտ է:


40 տարի հետո վերադարցա և հայ- թուրք երիտասարդական նվագախումբի կազմակերպության համար երկար աշխատեցա ու հաջողությամբ պսակվեց Հուլիս 2010 թվին: Այժմ՝ Իստանբուլի Պետական Սինֆոնիկ Նվակագումբի հետ եմ համագործակցում:


Այդքան ճամբորդել եք, ո՞ր երկիրն և ո՞ր երկրի սովորությններն են ձեզ հոգեհարազատ:


Երբ մարդ շատ է ճամբորդում այլեվս նախընտրություն չի ունենում , բայց սիրում է մարդկությանը և ցավում ու ափսոսում նրա խելահարություններին ու աղոթում որ խելքի գան բոլորը :


Բացի ձեր մասնագիտությունից, ուրիշ ինչո՞վ եք զբաղվում:


Հուշերս եմ գրում, լուսանկարում եմ . կարդում եմ ու շատ եմ սիրում շփվել տարբեր ազգի մտավորականության հետ:


Հայ ազգի մեջ ի՞նչն եք գնահատում:


Համառությունը ու արվեստի հանդեպ սերն ու ընդունակությունը:


Ի՞նչ է պետք լավ դիրիժոր դառնալու համար:


Նախ՝ մարդ, հետո ՝ տաղանդ, հետո՝ կորով և վերջում ՝բախտ:


Ինչպե՞ս եք նախընտրում անցկացնել ձեր հանգիստը:


Ծովափում կամ լեռում , նայած ոնց պատահեց:


Ապագա նորությունները:


Համագործակցում եմ մի շարք նվագախումբերի հետ՝ Ֆրանսիայում Լիլ, Ստրասպուրկ, Լիոն քաղաքներում, Իստանբուլի Պետական Սինֆոնիկի, Ամերիկայում՝ Սանտա Ռոսաի, Վենեզուելայում , Ռուսաստանում և այլ երկրներում: