Cascade Hills: A residential complex in a peaceful Yerevan neighborhood

Cascade Hills: A residential complex in a peaceful Yerevan neighborhood

Haik PuzantianAzad-Hye Special


Our reporter Boris Tamoyan met with Director of Cascade Hills Residential Comples Haik Puzantian and discussed the new residential construction project and the construction market in Armenia in general.


When was the company established and what was its purpose?


The company was established in 2008, aiming at building high quality residential complex.


What are the standards adopted by your company and what are the current offers?


Our project is the “Cascade Hills” residential complex, located in one of the most peaceful neighborhoods in Yerevan. This family oriented residential complex offers contemporary apartments with all amenities. The one-three bedroom apartments have a size of  50-145 square meters and balconies that overlook on the southern part of the city and Mount Ararat.


Are the special requests of the customers taken into consideration during the construction period?


One of our advantages is that we take into consideration the desires of the client, provided that they do not contradict with our general purposes. Currently about 10% of the project is completed. Our target is to finish the work by early 2013.


In recent years many new construction companies were established in Armenia. How does your company differ from the others?


Our company follows very high and superb standards. It is quality that makes the difference. 


Do you have clients from abroad? How do the clients from inside Armenia differ than those who come from abroad?


Yes, we have clients from abroad. I can confirm that the clients in Armenia are equally demanding and they seek quality like others.


What is the current status of the construction market in Armenia?


In the recent few year construction was a leading business in Armenia. It has been a profitable business, although the current economic crisis did not leave it untouched.


ADDITIONAL READING


The Cascade Hills Residential Complex is a contemporary family-oriented residential complex which is the perfect example of modern housing. It offers everything that one looks for while building a place they would like to call ?home?.


This beautiful complex with its ample green landscaping comprises of 10 state-of-the-art buildings ensconced within a safe gated community.


Stretching through almost 2 hectares of land area, this grand complex offers a marvelous feeling of space and openness.


This 5 level underground car park assures the residents ample of space for their cars and security. Each car-park comes with individual storage rooms allowing the owners to leave behind items for stowing away. Besides, there are also guest parking spaces available on ground level. Annexed, yet outside the compound, on the external front of the complex, there are commercial spaces available for future caf?s, shops & a supermarket.


The complex also provides a children?s play area with swimming pool & a gym amongst many other facilities.
Under the pristine vision of His Highness Sheik Saud Bin Saqr Al Qasimi Crown Prince & Deputy Ruler of Ras Al Khaimah, United Arab Emirtaes, Al Hamra Real Estate Development LLC.  After experiencing tremendous success in the UAE, Al Hamra Real Estate Developers have now spread their wings and jetted into Armenia and have set up a strong foundation namely Al Hamra Real Estate Armenia. They have joined hands with the famed Narek Sargsyan Architectural Studio who stands top-notch in the field of architecture that covers a rich extensive portfolio of some of the best structures in and around Armenia. One of the most noteworthy is the ?Charles Aznavour Museum?.


This successful venture gives rise to one of the most coveted real estate projects that Armenia has to offer ?The Cascade Hills Residential Complex? project.


The Cascade Hills Residential Complex is located in the most idyllic of settings in upper Yerevan in Armenia.


Overlooking the entire city, it enjoys a spectacular view of the Ararat Mountains and is just a stone?s throw away from the famed Hask Monument, the Cafesjian Museum of Contemporary Art & the Charles Aznavour Museum.


A ten minute leisure walk down from the Cascade steps & elevators, one can stumble upon the magnificent Opera House, and locate abundant garden caf?s & Art galleries in the surroundings.


Besides having access from the newly constructed Yerevan expressway to the North, a side road down to the West leads to the American University of Armenia, the British Embassy & Council, the Marshal Baghramian Metro station, the Parliament and the blissful Lover?s Park, all situated on Baghramian Avenue.


Websites www.cascadehillsyerevan.com   or  www.alhamraarmenia.com


Text in Armenian


Կասկադ Հիլզ Շինարարական Ընկերություն


Զրուցեց Բորիս Թամոյանը


Ազատ-Հայ կայքին հատուկ


Այս անգամ մենք զրուցեցինք ?Կասկադ Հիլզ? շինարարական ընկերության տնորեն Հայկ Բյուզանդյանի հետ` ընկերության նոր կառուցող բազմաբնակարան շենքի և Հայաստանի շինարարական շուկայի մասին:


Ե՞րբ է հիմնվել ընկերությունը և ինչ պայմաններով է գործում:


Ընկերությունը հիմնվել է 2008 թ.-ին և նպատակ ունի շատ բարձր որակով բնակելի համալիր իրագործել:


Ի՞նչ ստանդառտներով է շինարարություն կատարում ձեր ընկերությունը և ի՞նչ եք առաջարկում գնորդին:


Մեր նախագիծը ?Կասկադ Հիլզ? բնակելի համալիրն է, որը գտնվում է Երևան քաղաքի ամենախաղաղ տարածքներից մեկում: Այս ընտանեկան բնակելի համալիրն առաջարկում է ժամանակակից ձևավորված բնակարաններ իրենց բոլոր հարմարություններով: 1-3 ննջասենյակ ունեցող բոլոր բնակարաններն ունեն 50մ2-145մ2 տարածություն, պատշգամբներ` որոնք նայում են քաղաքի հարավային մասին և Արարատ լեռանը:


Շինարարության ընթացքում հաշվի առնվո՞ւմ են պատվիրատուի ցանկությունները:


Մեր առավելությունն է, որ մենք նկատի ենք առնում պատվիրատուի ցանկությունները, եթե  դրանք չեն խանգարում մեր նպատակներին: Այժմ ծրագրերի մոտ 10%  է իրագործվել,  և մեր նպատակն է այն  վերջացնել 2013 թ.-ի սկզբին:


Հայաստանում վերջին տարիներին շատացել են շինարարական ընկերությունները` ձեր ընկերությունը ինչո՞վ կարելի է տարբերել մյուսներից:


Մեր Ընկերությունը շատ բարձր և լավագույն ստանդարտներով է կատարում իր բոլոր աշխատանքները:


Օտարերկրացի պատվիրատուներ ունե՞ք արդյոք, և ինչով է տարբերվում հայաստանյան պատվիրատուն օտարերկրացի պատվիրատուից` պահանջներով:


Այո ունենք օտար երկրներից պատվիրատուներ և ասեմ ձեզ, որ համարյա ոչնչով չեն տարբերվում մեր հայրենակիցներն էլ արդեն սկսել են դեպի որակյալը գնալ:


Հայաստանյան շինարարական շուկան ի՞նչ վիճակում է գտնվում այսօր:


Հայաստանում վերջին տարիներին շինարարությունը գլխավորող դիրքում է` սա շահույթաբեր բիզնես է, չնայած տնտեսական ճգնաժամը իր ազդեցությունը թողել է նաև այս ոլորտի վրա: