'Your noble path' second album by Sako Buduzian

'Your noble path' second album by Sako Buduzian

Sako Buduzian

The second album of Sako Buduzian is now out and you can enjoy the patriotic and revolutionary songs inlcuded in this second serious album of this young singer, who lives in Aleppo.

 

Azad-Hye interviewed Sako Buduzian on this occasion:

 

1- When did you start your first steps in music? And what were the stages you came through?
In my early years, I started participating in Saint Mary (Asdvadzadzin) Church?s choir in Aleppo, where I am still a member. I attended private vocal lessons with Araks Chekijian.

 

2- What was your first serious musical work?
My first work was a CD album called “Tson angakhoutian” in honor of the 85th anniversary of the First Armenia?s Independent Day under patronage of Syrian-Armenian Youth Union (SEM). 

 

3- When did you release this first album and what was the feedback?
It was been released in May 2003 .Various radio stations had transmitted my songs. I got rewarding and complimentary statements from critics of Armenian (and espcially revolutionary songs) and I received tremendous support from my friends which is quit enough for me.

 

4- We are aware that your second album will be out soon. Could you inform us about it?
Tser vsem oughin” (Your noble path) is my second CD album, which will be in shops soon. My objective here is to modernize our national and revolutionary songs. By doing so I am urging the new generation to listen to Armenian music instead of foreign.

 

5- As a musician did you face any difficulties ?
I am not a night club singer; I do old and new national and revolutionary (heghapokhagan) songs. My CDs are the result of constant hard work and precision. With the support of many people around me I do not feel that I face particular difficulties.
   
6- Who are your song writers and music composors? Do you have any special songs composed only for you?
Tson angakhoutian” CD?s all music was composed by Dr. Raffi Abedjian and the lyrics are written by my best friend Avo Katerjian (except for “Hay troshin” which is by Kevork Garvarents).

 

Tser vsem oughin” CD's music is done by Garo Keklikian, 2 singles are done by Nazo Deyirmenjian. Lyrics are by Sarkis Khacherian, Garo Arslanian and Alexander Zadourian (the later from Armenia). The majority of my songs are prepared for me, but any other Armenian can freely sing it.

 

7- Are you planning to meet the Armenian public in the United Arab Emirates?
If UAE Armenian community likes to listen to my songs, why not. Anytime. It will be my pleasure.

 

Interview by Azad-Hye

English text: Maral Ohanessian / Dubai

ARMENIAN TEXT

 


Sako BuduzianՀարցազրոյց Սագօ Պուտուզեանին հետ


 


– Ո՞ւր սկսած էք ձեր առաջին փորձերը կատարել եւ ի՞նչ հանգրուաններէ անցած էք։


Փոքր տարիքէս մաս կազմած եմ Հալեպի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ դպրաց դասին, ուր կը ծառայեմ մինչեւ այսօր։ Հետեւած եմ ձայնային մարզումներու Տիկին Արաքս Չէքիկեանի մօտ։


 


– Ձեր առաջին լուրջ գործը որ մէկը եղա՞ծ է։


Առաջին գործս եղած է Հայաստանի Առաջին Անկախութեան 85?ամեակին նուիրուած CD?ին ?Ձոն Անկախութեան? անուանբ, Ս.Ե. Միութեան հովանաւորութեամբ։


 


– Այդ սկաւարակը ե՞րբ լոյս տեսաւ եւ ի՞նչ արձագանգ ունեցաւ:


Լոյս տեսաւ 2003?ի Մայիսին, զանազան ռատիօկայաններ սփռեցին երգերս։ Ստացայ գնահատական խօսքեր Հայ Ազգային եւ Յեղափոխական երգեր արժեւորող բարեկամներէ եւ ընկերներէ, որ զիս արդէն կը բաւարարէ։


 


Կրնա՞ք անդրադառնալ ձեր երկրորդ գործին մասին։


?Ձեր վսեմ ուղին? անուամբ CD-ին իմ 2-րդ լուրջ գործն է։ Լոյս պիտի տեսնէ քանի մը օրէն։ Նպատակս է նորոյթ ոճով ներկայացնել մեր ազգային երգերը, ինչպէս կը հրամցնեն մեր հայրենի արուեստագէտները։ Այս ձեւով մեր նոր սերունդին խանդ տալ, որ ունկնդրեն հայերէն ազգային երգեր եւ ո՛չ ՕՏԱՐ։


 


– Կը հանդիպի՞ք մասնաւոր դժուարութիւններու որպէս երգիչ։


Կէշ գիշերային վայրեր աշխատող երգիչ չեմ, այլ կը մեկնաբանեմ մեր ազգային ու յեղափոխական հին ու նոր երգերը, այդ պատճառով որեւէ դժուարութիւն չունիմ։ Անշուշտ լաւ գործ մը մէջտեղ բերելը կարիք ունի յամառ եւ բծախնդիր աշխատանքի։


 


– Ձեր երաժշտութիւնը եւ բառերը ո՞վ կը պատրաստէ։ Ո՞ւնեցած էք ձեզի համար յատուկ պատրաստուած երգեր։


?Ձօն անկախութեան? CD-իին բոլոր երաժշտութիւնը պատրաստեց Տոքթ. Ռաֆֆի Ապեճեանը։ Խօսքերու հեղինակը իմ շատ սիրելի ընկեր Աւօ Գաթրճեանն է, բացի ?Հայ Դրօշին? երգէն , որ կը պատկանի Գէորգ Կարւարենցին։ ?Ձեր Վսեմ Ուղին? երաժշտութիւնը եւ գործիքաւորումը Կարօ Քեքլիքեանին կը պատկանի, երկու մեղեդիներ՝ Նազօ Տէյիրմէնճեանին։ Խօսքերու հեղինակներն են Սարգիս Գ. Խաչերեան, Կարօ Հ. Արսլանեան եւ մեր սիրելի հայրենի բանաստեղծ Ալեքսանտր Զատուրեան։ Երգերուս մեծ մասը պատրաստուած են ինձ համար, սակայն զանոնք կրնայ երգել ամէն հայ:


 


– Էմիրութիւններու հանրութեան ներկայանալու փափաք ունի՞ք։


Եթէ Էմիրութիւններու հայ գաղութը կը փափաքի ինձ լսել ինչո՞ւ չէ, ես սիրայօժար պատրաստ եմ։


Armenian text: Sebouh Armenagian / Sharjah

Front and back cover of the “Tser vsem oughin” album by Sako Buduzian

 Front cover of Sako Buduzian's album
'Back

 1. This is the best heghapokhagan CD I ever heard. Thank you Mr. Sako. With my best wishes.

  Thanks to Azad-Hye … Hachoghutyun

  Mano, Aleppo

 2. My name is Nareg Deyirmenjian. I am so happy to hear these songs. Thank you Sako and I wish you all the best.

 3. HAGOP VANESIAN June 25, 2007, 1:30 pm

  Good interview Sako. I wish the best for you.

 4. Arouciak Sonboulian & family July 1, 2007, 2:14 pm

  From all of my heart, I wish success in your future performances. I have listened your first CD and found it unique.  I continue listening to it until now and I enjoy it heartily.   

  With love, Arouciak sonboulian & familly, from Montreal. 

   

 5. Hi. I'm Sako”s cousin and I and my family support Sako in whatever he does. We wish the best for him and his new album and the coming albums…

 6. Hi! I think this page is the best page in this site. Everything here is right and I want to add something new about Sako Buduzian's personality. He is very hard-working and friendly. He is the best of the singers in my view. I wish you, Sako, to get everything you want in your life, all positive happy things. Finally, I want to say congratulations. Bye.
 7. sevan kantsabedian June 25, 2008, 6:21 pm

  Hi Sako. I need to say you are good in your job and you are a good father as well. 

 8. apraham akkemian May 10, 2009, 4:27 am

  Բարեւներ Սագօ, լա՞ւ ես: Մենք շատ լաւ ենք: Մենք Երեւան հաստատուեցանք ընտանեօք: Շատ ուրախ եւ հպարտ ենք քեզմով:

  Աբրահամ Աքքեմեան

 9. ARMINE ABAJYAN June 22, 2010, 5:01 pm

  Բարեւ Սագօ, կարծում եմ հայ ազգը պէտք է հպարտանայ քեզանով, քանի որ շատ բարձր ես պահում հայկական ոգին քո երգարուեստի մէջ: Յաւերժ փառք ու պատիւ քեզ: Արմինէ, Սպանիա:

  BAREV SAQO, KARCHUM EM HAY AZG@ PETQE HPARTANA QEZANOV, QANI VOR SAT BARZRES PAHUM HAYKAKAN VOQIN QO ERGARVESTI MEJ, HAVERJH PARQ U PATIV QEZ, ARMINE, ISPANIA,.

Comments are closed.