Yeghia Kayayan

Armenian reporter, editor and publisher based in Cyprus, owner of “Kayayan Publishing”. Author of the Melkonian Educational Institute's album (500 pages, Beirut, 2010).   


Contact: yeghia(at)cablenet.com.cy  


Positions held in the Armenian press since 1986:
Լիբանանի Թէքէեան Մշակութային Միութեան ՇԻՐԱԿ ամսագիրի քարտուղար, Պէյրութ, 1986-1988
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան ԶԱՐԹՕՆՔ օրաթերթի թղթակից, Պէյրութ, 1986-1988
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան ԱԶԳ օրաթերթի թղթակից, Երեւան, 1991-1995
ՀԲԸՄ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան ԱՅԳ տարեգիրքի խմբագիր, Նիկոսիա, 1997-2005
ՀԲԸՄ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան ՀԱՅԵԱՑՔ ամսաթերթի խմբագիր, Նիկոսիա, 1998-2004
?Ազատամարտ? Երիտասարդական Կեդրոնի ԱՐՁԱԳԱՆԳ ամսաթերթի էջադրող, Նիկոսիա, 2006-2007
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան ՆՈՐ ՕՐ շաբաթաթերթի խմբագիր,  Ա.Մ.Ն., 2009


Books edited and published by Yeghia

Newer Post
Older Post