Armenia's archaeological achievements

Armenia's archaeological achievements

By Boris Tamoyan


“Introduction to archaeology” would be introduced into the school curriculum in Armenia in 2012


Azad-Hye


Few days ago the Independence Day of Armenia was marked. It is obvious that this year the Independence is celebrated in a real festive atmosphere. 


Within this framework “Erebuni” historical and archaeological museum is celebrating the Independence with a month long exhibition from 17 September to 17 October during which items unearthed in the period 2005-2006 would be displayed from Huston village's archaeological heritage, primarily household ceramics and metal items. The exhibition is titled “Huston, archaeological revelations during Independence years”. 


The inauguration took place on 17 September 2011 at 11am. Some 235 items will be on display including jars, water pipes, metal working tools, ceramic samples, glass bracelets etc. 


Director of the museum Gagik Gyurjyan welcomed the attendants stating that “Armenia is a country of great historical values. The people of our country highly appreciate this wealth. As a proof we can mention the big number of attendants today”.


Gyurjian referred to Armenia's latest achievements in the field of archaeology, most notably the discovery of the oldest shoe and oldest skirt in the world.


The inauguration was attended by students, tourists, diplomats, government officials and the public.


A new location in the premises of the museum was designated for the “School of Young Archaeologists“, a project that will enhance the role of young  generations in preserving the historical and cultural monuments in Armenia. 


It was announced also that starting from 2012 the subject of “Introduction to archaeology” would be introduced into the school curriculum combined with field excavations. 


Հոստունի հնագիտական ժառանգությունը ?Էրեբունի? պատմահնագիտական թանգարան-արգելոցում


Բորիս Թամոյան


Մի քանի օր առաջ նշվեց մեր Անկախության 20 ամյակը: Սակայն տոնական միջոցառումները չեն սահմանափակվել միայն սեպտեմբերի 21?ի արարողություններով: Սեպտեմբերի սկզբից սկսել են տոնական միջոցառումներ տարբեր մշակույթային հաստատություններում: Իրոք որ այս տարի զգացվում է իրական տոնակատարության շունչը:


Բացառություն չեր նաև ?Էրեբունի? պատմահնագիտական թանգարան-արգելոցը: Թանգարանում սեպտեմբորի 17-ից հոկտեմբերի 17-ը կցուցադրվեն 2005-2006 թթ. Հնագիտական պեղումների արդյունքում բացված Հոստունի հնագիտական ժառանգությունը, հիմնականում կենցաղային խեցեղեն և մետաղական իրեր:


Ընդհանուր առմամբ ցուցադրության է ներկայացված 235 հնագիտական առարկաներ` դաջազարդ կարասների բեկորներ, ջրատար  խողովակներ, աշխատանքի մետաղական գործիքներ, ջնարակած խեցեղեն նմուշներ, թասեր, քերևլաներ, ապակե ապարանջաններ, որոնք թվագրվում են 12-19 դարերով:


Ցուցադրության բացումը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 17 ?ին ժամը 11:00?ին: ?Հոստուն, անկախության տարիների հնագիտական բացահայտումներ? խորագիրը կրող ցուցահանդեսը բացեց ?Էրեբունի? թանգարանի տնօրեն Գագիկ Գյուրջյանը:


Պարոն Գյուրջյանը ողջունեց ներկաներին իր խոսքում նշելով` ?Հայաստանը իրոք պատմական մեծ արժեքներ ունի, և կարևոր է որ այսօր մեր երկրում գնահատում են այդ արժեքները , ինչի ապացույցը ներկաների թիվն է?.- շարունակելով իր խոսքը պրն. Գյուրջյանը նշեց տարիների ընթացքում հնագիտության բնագավառում մեր երկրի ձեռքբերումները` մասնավորապես աշխարհի ամենահին կոշիկի և շրջազգեստի հայտնաբերումը:


Միջոցառմանը ներկա էին  դպրոցականներ, ուսանողներ, զբոսաշրջիկներ,  դիվանագետներ և պետական պաշտոնյաներ:


Ցուցադրությունից հետո տեղի ունեցավ  ?Պատանի հնագետի դպրոց? պեղումների հրապարակի բացումը, ինչը կմեծացնի երիտասարդների դերը պատմամշակույթային արժեքների պահպանման գործում: Ինչպես նաև 2012 թվականին նախատեսվում է մեկնարկել ?Հնագիտության ներածություն? դասընթացը և գործնական պեղումները:


Պատմա-մշակույթային այս օջախում իրոք որ տոն էր և ուրախալի է, որ մեր երկրում կարելի է նման մակարդակի միջոցառումներ անցկացնել:


ADDITIONAL READING


Erebuni Museum (From Wikipedia)
 
Erebuni Museum (see photo) was established in 1968. The opening of the museum was timed to coincide with the 2750th anniversary of Yerevan. The Museum stands at the foot of the Arin Berd hill, on top of which the Urartian Fortress Erebouni has stood since 782 BC. The City-Fortress was excavated, some parts of the structure were reinforced and restored, and the fortress was turned into an outdoor Museum.


A cuneiform inscription testifies that the city was built by Argishti I the King of Urartu in 782 BCE. The majority of the fortress was built from raw bricks. The citadel was encircled by strong walls in some places built in three rows. The temple of God Khaldi occupied an important place in the fortress. The walls of the temple were decorated with numerous frescos.


Archeologists have found giant karasses (pitches for storage of wine) buried in the ground. Ceramics, potter?s wheels and other articles used in everyday life were also unearthed during excavations. There is huge collection of artifacts, sups, jars, bronze bracelets, glass, agate beads and many other things that tell us about the life of the citadel, the tastes and habits of its inhabitants.


The building of the Museum that houses 12,235 exhibits was constructed by architects Baghdasar Arzoumanian and Shmavon Azatian and sculptor A. Harutiunian. It has two branches in Shengavit and Karmir Blur with 5,288 and 1,620 exhibits respectively in stock.


Gagik Gyurjyan has been the director of the museum since 2009.