Karen Vrtanesyan: Armenia-Diaspora relations should move into a new platform

Karen Vrtanesyan: Armenia-Diaspora relations should move into a new platform

Diaspora Armenians are unaware about the real issues that concern Armenia.


By Emma Karapetyan


Azad-Hye


Interview with Karen Vrtanesyan, graphic & web designer, civil society activist and coordinator at the newly formed group 'Assistance for Repatriated Families'. 


– Let us start with a brief introduction about you.


I have been born in Yerevan early enough to witness the breakup of the Soviet Union. I lived most of my life in Armenia. Now I am in Yerevan and work as graphic and web designer. I do consultation on advocacy and public relations issues. I do also some teaching. 


– According to you, what are the top issues that concern Armenia and Diaspora?


There are many issues in Armenia but I believe the most serious ones are the catastrophic situation of the educational system and the demographic crisis, which is manifested by the decrease in natural birth rates and increase in emigration. Another critical issue is the constant promotion of materialism and individualism through TV and other means.


In Diaspora the imminent issue is the assimilation. Another problem is the fact that Diaspora Armenians are quite detached from the real issues that concern Armenia. For 20 years since independence the authorities in Armenia were telling the Diaspora: “Do not intervene in the internal issues; just send your aid”. Assisting is necessary, but it is also important to be in Armenia and to form a clear view about the real issues and the general situation in the country, to participate in the buildup of the statehood. If this is done, the provided assistance will be more effective and serve the right cause. For example, building or renovating a school or kindergarten is a great thing, but the benefactors rarely show interest about the quality of the pedagogues who teach in the school.


– What is lacking in Armenia?


This is a difficult question. It seems that everyone has his/her own issues. I would like very much to see my compatriots as more realistic and better informed about the region and more appreciative regarding the good things that exist in Armenia, avoiding from whining about everything.


– What can you tell us about the Facebook group “Assistance for Repatriated Families”?


The group was established by Artak Beglaryan from Artsakh (Karabakh) for the purpose of enrolling those who are willing to provide temporary place of living for the repatriated unsafe families. The number of such families was not big, but there were several families with specific needs. The group was renamed “Assistance for Repatriated Families” in order to have a wider scope of activity. Currently we are working with three families. We have identified their main needs and have been corresponding with different business owners and government agencies. Already we received some positive responses and we hope that very soon we will be able to solve some of their communal issues. Once we have specific news we will post them on the Facebook group.  


– Could you please talk about helping Syrian Armenians in Armenia?


These days there has been much noise on Facebook and media about helping Syrian Armenians. There has been justified criticism about the increase in the airline ticket fare by Armavia company. There were many people who expressed their honest readiness to help the Syrian Armenians be it hosting them in their homes or providing financial assistance, etc. There were some groups or individuals who tried to exploit the Syrian Armenian issues for their political and personal aims, without thinking about the damage such behavior could cause in terms of the uproar and panic it may spread amongst our Syrian Armenian compatriots. 


– What would you like to add?


I would like to add that people are ready to accept Syrian Armenians not only in the Republic of Armenia but also in Artsakh (Karabakh). This proposal fits more for those who are interested to work in the agricultural sector. Those who want to settle down in Armenia would be surely aware that life in Armenia is not easy for a newcomer. The contacts and acquaintances play a great role. Many newcomers get angry and leave the country, but I personally know many repatriated Armenians who have been living in the homeland for several years now and they are satisfied, regardless of the difficulties.

TEXT IN ARMENIAN


Կարեն Վրթանեսյան՝ Պետք է լինել Հայաստանում, տեղում պատկերացում կազմել իրական խնդիրների և ընդհանուր իրավիճակի մասին


Հարցազրույց Կարեն Վրթանեսյանի հետ


Պատրաստեց` Էմմա Կարապետյանը:


Ազատ-Հայ


– Նախ մի փոքր պատմեք Ձեր մասին:         


Ծնվել եմ այնքան վաղուց, որ արդեն քիչ թե շատ գիտակից հասակում տեսա ԽՍՀՄ փլուզումը: Ծնվել եմ Երևանում, կյանքիս մեծ մասն էլ Հայաստանում եմ ապրել : Ներկայումս բնակվում եմ Երևանում, ապրուստս հիմնականում գրաֆիկ դիզայն / webdesign-ով եմ ապահովում, նաև խորհրդատվություն տալիս քարոզչության ու հանրային կապերի ոլորտում, երբեմն դասավանդում եմ:


– Հայաստանի և սփուռքի հարցերից ըստ Ձեզ ո՞րն է առաջնային:


Հայաստանում խնդիրներ շատ կան, բայց իմ կարծիքով ամենալուրջ խնդիրներն են կրթական համակարգի աղետալի վիճակը, ժողովրդագրական ճգնաժամը, բնական աճի (ծնելիության) նվազումն ու արտագաղթը, նյութապաշտության ու անհատապաշտության անդադար քարոզը հեռուստատեսությամբ և այլուր:


Սփյուռքի խնդիրներից առաջնահերթը համարում եմ ձուլումը, ինչպես նաև սփյուռքահայերի՝ Հայաստանի իրական խնդիրներից բավականին կտրված լինելը։ 20 տարի Հայաստանի իշխանությունն ասում էր Սփյուռքին. ?Մի՛ խառնվեք երկրի ներքին գործերին, ավելի լավ է օգնեք?: Օգնելն անհրաժեշտ է, բայց նաև պետք է լինել Հայաստանում, տեղում պատկերացում կազմել իրական խնդիրների և ընդհանուր իրավիճակի մասին, մասնակցել պետականության կայացմանը. այդ դեպքում օգնությունն էլ շատ ավելի արդյունավետ ու տեղին կլինի։ Օրինակ՝ դպրոց կամ մանկապարտեզ կառուցելն ու վերանորոգելը լավ բան է, բայց բարերարները հազվադեպ են հետաքրքրվում թե այդ դպրոցում հետո ինչ որակի մանկավարժ է դասավանդում։


– Հայաստանում ի՞նչն է պակասում հային:


Դժվար հարց է։ Երևի ամեն ոք իր խնդիրներն ունի։ Ես շատ կուզեի, որ հայրենակիցներս քիչ մը ավելի իրատես լինեին, ավելի լավ ճանաչեին տարածաշրջանը, որում ապրում ենք, մի քիչ էլ գնահատեին այն լավը, որ կա Հայաստանում, այլ ոչ թե միայն փնովեին ամեն ինչ:


– Ի՞նչ կասեք ֆեսբուքյան ?Հայրենադարձ ընտանիքների աջակցություն? խմբի մասին:


Խումբը հիմնել է Արցախից Արտակ Բեգլարյանը՝ անապահով հայրենադարձ ընտանիքներին ժամանակավոր կացարան տրամադրել պատրաստ մարդկանց հավաքագրելու համար։ Շուտով պարզվեց, որ այդքան էլ շատ չեն այդպիսի մարդիկ, բայց կան մի քանի ընտանիքներ, որոնք որոշակի օգնության կարիք ունեն։ Ըստ այդմ խումբը վերանվանեցինք ?Հայրենադարձ ընտանիքներին աջակցություն?:


Այժմ երեք ընտանիքների հետ ենք կապ հաստատել, իրենց առաջնահերթ կարիքները ճշտել, նամակներ ենք ուղարկել տարբեր ձեռներեցների ու համապատասխան պետական մարմիններին, արդեն դրական արձագանքներ կան, հուսով եմ մոտ օրերս այդ մարդկանց որոշ կենցաղային խնդիրներ կլուծվեն։ Հենց կոնկրետ լուրեր ունենաք, կգրենք էջում այդ մասին։


– Խոսենք սիրահայերից` Հայստանում սիրիահայերի օգնութեան հարցերից:


Սիրիահայերին օգնության շուրջ շատ աղմուկ եղավ Ֆեյսբուքում և մամուլում այս օրերին։ Արդարացիորեն քննադատեցին ?Արմավիա? ընկերությանը Սիրիայից Հայաստան թռիչքների տոմսերի գները բարձրացնելու համար։ Շատ մարդիկ էլ անկեղծորեն իրենց օգնությունն առաջարկեցին. իրենց բնակարաններում տեղ տրամադրելուց սկսած մինչև դրամական օգնություն: Սակայն եղան խմբեր ու մարդիկ, որ փորձում են սիրիահայության խնդիրները շահարկել քաղաքական կամ անձնական նպատակներով, առանց մտածելու այն վնասների մասին, որ կարող են պատճառել սիրիահայ մեր հայրենակիցներին այդ աղմուկով ու խուճապ տարածելով։


– Ի՞նչ կցանկանայիք ավելացնել:


Ավելացնեմ, որ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև Արցախում էլ են պատրաստ սիրիահայ ընտանիքներ ընդունել։ Այս առաջարկն առավել հարմար է նրանց համար, որ կցանկանան գյուղատնտեսությամբ զբաղվել: Նաև Հայրենիքում հաստատվել ցանկացողները պիտի հասկանան, որ Հայաստանում կյանքը դյուրին չէ նորեկի համար։ Մեծ դեր են խաղում ծանոթություններն ու կապերը։ Շատերն են նեղվում ու մեկնում երկրից։ Բայց ես ճանաչում եմ նաև տասնյակ հայրենադարձների, որոնք արդեն մի քանի տարի է ապրում են Հայաստանում և անկախ դժվարություններից գոհ են կյանքից։