Kenats Tun: Preserving our identity in a creative way

Kenats Tun: Preserving our identity in a creative way

Kenats Tun


By Ani Avetyan


Azad-Hye Special


An interview with Vano Dadoyan and Lala Mneyan


Azad-Hye journalist visited Kenats Tun in the heart of Yerevan and had the following interview with the founders of this cultural non-governmental organization.


When “Kenats Tun” was established and what are its objectives?


Vano Dadoyan: Kenats Tun was founded in 1997. Until then there was a cultural-benevolent association called “Hamaynk / Community”, which aimed at reviving Armenian culture in different fields such as family life, agricultural societies, art, etc. Later the association was renamed “Kenats Tun”, a cultural association that brings together scholars, teachers, men and women of art, etc.  


Were there any changes in the objectives of association?


Vano Dadoyan: In our times, cultural is so segmented and mutilated that everyone understands culture in his/her own way. We consider that Armenian culture has given to human civilization interesting innovations at very critical junctions of history. Looking from this perspective one can notice the uniqueness of the Armenian culture. The Armenians unfortunately do not recognize their culture well enough to highlight its characteristics. This does not help in developing and promoting our culture. Kenats Tun's main objective therefore is to recognize the real culture of the Armenian people and to work on spreading it. 


What steps do you undertake in that direction?


Vano Dadoyan: For instance, we organize lecture series (every Thursday at 6:30pm). We have also a seminar dedicated to the doctrine of the Armenian church (every Friday at 6:30pm).


Lala Mneyan: Due to lack of knowledge about Christianity and especially about the Armenian Apostolic Church, the ordinary public sometimes depends on third parties to learn more about these subjects such as films, information derived from Catholic and other churches, atheistic explanations, etc. These resources may lead to the formation of misinformed viewpoints. We intend through the seminar to cover the information gap and to provide those interested with the real information about our national church.


What are the problems that are arising in front of the organization?


Vano Dadoyan: We have problem of place. We are using a rented space now. We have also other problems related to financial issues. The courses are free of charge. Our second big issue is the fact that in our education we have lost the link with culture. For example, students learn embroidery and ornamental painting without relating their work to the Armenian culture. We intend to create a school that closes this gap. The interesting aspect is that we have specialists who are interested and feel involved in our work.  


Lala Mneyan: We see culture and education as parts of one general system. Such an approach provides the opportunity for each person to express oneself in the most complete way.


Does the public know enough about the activities of “Kenats Tun”?


Lala Mneyan: The organization is known in certain circles. We focus more on activities rather than propagating them. We prefer to save our time for activities. We cannot do both fully. We do not have the means to reward those who would promote our activities on our behalf. In any case we have posted some initial information about the organization in the website www.ktun.org


How the Diaspora Armenians come to know about your activities


Lala Mneyan: Armenian communities in Germany, France, Denmark, Belgium, know us quite well. In USA they know us partly. We need to underline here that 99% of the visitors of our exhibitions are foreigners and not Diaspora Armenians.


What about future plans?


Vano Dadoyan: Earlier this year we have created a gathering called “Monument Protection Club”. We are preparing ourselves to work seriously with young people on this topic. We are planning a series of new lectures in different institute on the subjects of preserving our national identity. We are also planning to create a movie club. 


What would you like to add?


Vano Dadoyan: Recently I wrote a book about the analysis of Armenian folklore tale “Hazaran Nightingale” from religious perspective. In the book I am highlighting the continuity of our culture and faith. I am also underlining the fact that Armenians were democratic and organized public from old times. Lala Mneyan on the other hand, has prepared a booklet called “Loyal to Traditions” where she explains about the five main Armenian religious celebrations. 


Photo: Vano Dadoyan in a workshop in Prague.

TEXT IN ARMENIAN


Մշակույթ.  միայն շիլա ու ոչ մի միրգ


Զրուցեց Անի Ավետյանը


Ազատ-Հայ կայքի հատուկ


Հայ մշակույթի ներկա վիճակը, կրթության ոլորտի բացը, սփյուռքհայերի վերաբերմունքը  հարցին և ոչ միայն ըստ ?Կենաց տուն? հասարակական կազմակերպության հիմնադիրներ Վանո Դադոյանի և Լալա Մնեյանի :


Ե՞ րբ է հիմնադրվել ?Կենաց տուն? հասարակական կազմակերպությունը: Նպատակների մասին:


Վանո Դադոյան – ?Կենաց տուն?-ը հիմնադրվել է 1997 թվականին:  Մինչ այդ գործում էր ?Համայնք? մշակությաին-բարեգործական միությունը, որի նպատակը հայ մշակույթի վերականգնումն էր ամեն բնագվառում`ընտանիք, գյուղատնտեսություն, արվեստ: Հետագայում այդ կազմակերպությունն անվանափոխեցինք ?Կենաց տուն?: ?Կենաց տուն?-ը գիտնականների, ուսուցիչների, արվեստի գործիչների միություն է, մշակութային կազմակերպություն:


Փոխվել են նաև նպատակնե՞րը:


Վանո Դադոյան – Մեր ժամանակներում մշակույթը շերտավորված է և խեղաթյուրված այնքան, որ տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են ընկալում: Մեր պատկերացումներով հանգուցային կետերում հայ մշակույթը քաղաքակրթությանը տվել է հետաքրքիր նորություններ: Այս առումով այն առանձնահատուկ է, և եթե հայերը չեն ճանաչում իրենց մշակույթը, չեն կարևորում նաև այդ առանձնահատկությունը, հետևաբար չեն էլ կարող զարգացնել: Հիմա հիմնական նպատակը հետևյալն է` հայ ազգի ճշմարիտ մշակույթի ճանաչումը, ապա տարածումը:


Ի՞նչ քայլեր եք ձեռնարկում այդ ուղղությամբ:


Վանո Դադոյան – Ցուցահանդեսներ, ճանաչողական դասխոսությունների շարք / հինգշաբթի  18:30-ին /: Ունենք նաև հայ եկեղեցու վարդապետության սեմինար / ուրբաթ 18:30-ին /:            


Լալա Մնեյան – Քրիստոնեության և մասնավորապես հայ առաքելական եկեղեցու դավանաբանությանը անծանոթ լինելով, դրա մասին այլ տեղերից տեղեկանալով / ֆիլմեր, կաթոլիկ, ուղղափառ եկեղեցիներ, աթեիստական մեկնաբանություններ / սխալ կարծիք ու գիտելիք է ձևավորվում: Այս դասընթացի նպատակը առաքելական եկեղեցու մասին ճշգրիտ տեղեկատվություն տարածելն է:


Ի՞նչ խնդիրներ ունի կազմակերպությունը:


Վանո Դադոյան – Տարածքի խնդիր ունենք: Այն տարածքը, որը հիմա օգտագործում է կազմակերպությունը վարձակալությամբ է վերցված: Ֆինանսական բնույթի ուրիշ խնդիրներ ևս: Դասընթացներն անվճար են: Մեր երկրորդ կարևորագույն խնդիրն այն է, որ մեր կրթության մեջ բացակայում է կապը մշակույթի հետ: Երեխային սովորեցնում են ասեղնագործություն, նախշ, առանց բացատրելու, թե որն է դրա հայկականությունը: Մենք նաև աշխարհայացքի խնդիր ենք դնում: Նպատակ ունենք այսպիսի դպրոց ստեղծել, բայց միջոցներ? Կարևորն այն է, որ մասնագետներ ունենք:


Լալա Մնեյան – Մշակույթն ու կրթությունը մենք դիտում ենք որպես մեկ ընդհանուր համակարգ: Այսպիսի մոտեցումը հնարավորություն է տալիս որպես տվյալ ազգի ներկայացուցիչ դրսևորվել ամբողջապես:


Մարդիկ  գիտե՞ն ?Կենաց տան? գործունեության մասին: 


Լալա Մնեյան – Որոշակի շրջանակններում: Մենք առավել կարևորում ենք գործ անելը, քան գովազդել: Ժամանակ կկորցնեինք: Մեր պարագայում երկուսը համատեղել գրեթե հնարավոր չէ: Հնարավորություն էլ չունենք վարձատրելու այն մարդկանց, ովքեր մեր փոխարեն այդ աշխատանքը կանեին: ?Կենաց տուն? հասարակական կազմակերպության գործունեության մասին տեղեկություններ` www.ktun.org կայքում:


Իսկ Հայաստանից դուրս ապրող հայե՞րը:


Լալա Մնեյան – Գերմանական, ֆրանսիական, դանիական, բելգիական համայնքներում, ԱՄՆ?ում մի քիչ: Վերջին ժամանակներս ցուցահանդեսների այցելուների 99 տոկոսն օտարերկրացիներ են, ոչ թե սփյուռքահայեր: 150 այցելուից մեկը կամ երկուսն են հայ:


Վանո Դադոյան – Կամ էլ ոչ մեկը:


Լալա Մնեյան ? Եթե ռաբիզ երգչի համերգ լինի?.Հայերի որոշ շրջանակ էլ ուրիշ խնդիրներ ունեն, հիմնականում սոցիալական: Հայապահպանությունն այնքան էլ չի կարևորվում այս մթնոլորտում: Այնինչ նույնիսկ հայրենիքում այս խնդիրը կա, օրինակ, հեռուստատեսությունը: Ամեն օր շիլա են հրամցնում, առանց մրգի ու բանջարեղենի: Ու սա ընկալվում է որպես մշակույթ: Իսկ միրգը կա, պարզապես եթերում չի լինում:


Ապագայի պլանների մասին:


Վանո Դադոյան – Մեկ ամիս առաջ ?Հուշարձանների պաշտպանների ակումբ? ենք հիմնել: Պատրաստվում ենք երիտասարդների հետ լուրջ աշխատել այս ուղղությամբ: Նախապատրաստում ենք դասախոսությունների նոր շարք բուհերում ազգապահպանության, ազգաճանաչության թեմաներով: Նաև կինոակումբ ենք հիմնելու:


Կա՞ այնպիսի խնդիր, թեմա, որի շուրջ հարց, խոսք չեղավ, բայց դրա մասին ուզում եք ավելացնել:


Վանո Դադոյան ? Վերջերս գիրք եմ հեղինակել, կոչվում է Հայկական ժողովրդական ?Հազարան Բլբուլ? հեքիաթի վերլուծությունը հոգևոր տեսանկյունից: Գրքում ընդգծել եմ մեր մշակույթի, հավատքի շարունակականությունն ու հայ ազգի ժողովրդավար ու կազմակերպված հանրություն լինելը դեռ հին ժամանակներում: Լալան իր հերթին ձեռնարկ է հեղինակել` ?Ավանդույթին հավատարիմ??. հայ ազգային հինգ տոների մասին է: