Mesrobian Saturday School's New Year Celebration in Doha

Mesrobian Saturday School's New Year Celebration in Doha

By Caroline Msrieh-Seropian


Azad-Hye


“Let all nations reach the moon, but let the Armenians only reach mount Massis (Ararat)”


With this New Year greeting pronounced by our great poet Shiraz, the Principal of the Armenian Mesrobian Saturday School in Doha Mrs. Lena Halajian announced the opening of the event on 23 December 2011.  


The venue was the Lebanese School in Qatar, which was properly decorated for the event. The sweet smile of the Armenian children and their cute movements kept the place busy. The children were extremely happy and excited to present to their parents and members of the community what they have learned in mother tongue. Although they are more fluent in other languages, the Armenian language remains the best means that brings them closer to their roots and communicates with the homeland.


A theatrical play was performed on the stage representing the Birth of the Lord, followed by several dances, after which all the students came up on the stage and presented a series of New Year songs. The atmosphere was extremely joyous as this year Santa Clause appeared on stage with his wife, performing a comedy act that kept the children in a cheerful mood.


The children recited the poems that they had learned according to their classes. After the distribution of the gifts they sang the hymn of the Armenian schoolchild. At the sideline of this event there was a bazaar of Armenian homemade foods and embroidery works. 


We can consider this event of Mesrobian School as a successful and praiseworthy. The organizers are volunteer individuals and teachers who gain experience through their work. The Principal of the school said: “There have been some problems at the start of the preparations, such as the extremely busy schedule of the children and their parents and the fact that little time remained for practicing. Another problem is the lack of community center or hall, contrary to other communities”.


We are hopeful that the work of this ideal school will be continued with the same spirit and dedication. Let us hope that the children will be given the chance to enjoy other Armenian events that will alive their national feelings. Otherwise it will be difficult to reach mount Massis as the poet Shiraz was quoted in the beginning of this report. 
Principal Lena Halajian

ՔԱԹԱՐ – Մեսրոպեան Վարժարանի Ամանորը


Գարօլին Մսրիէ – Սերոբեան


?Բոլոր ազգերը թող հասնին լուսին, միայն թէ հայը հասնի Մասիսին?


Շիրազեան ամանորեայ այս մաղթանքով է, որ Ուրբաթ 23 Դեկտեմբեր 2011ին, Քաթարի Մեսրոպեան շաբաթօրեայ վարժարանի տնօրէնուհի՝ տիկին Լենա Հալաճեանը բաց յայտարարեց ամանորեայ ձեռնարկը։


Այդ օր, Քաթարի Լիբանանեան վարժարանը գեղեցկացուած էր ոչ միայն ամանորեայ ոսկեգոյն զարդերով, այլ նաեւ հայ մանուկներու քաղցր ժպիտով ու անուշ շարժուձեւերով։ Անոնք աննկարագրելիօրէն ուրախ ու ոգեւորուած էին, որովհետեւ իրենց սովորական առօրեան մէկդի թողելով, բեմ պիտի բարձրանային իրենց ծնողաց եւ հայ գաղութին ներկայացնելու այն ինչ որ սորվեցան մայրենի հարազատ լեզուով։ Այո, անոնք այլ լեզուներու մէջ բնականաբար աւելի հմուտ են, սակայն հայերէնը կը մնայ իրենց արմատներուն կարչելու ու հայրենիքի հետ կամրջուելու լաւագոյն միջոցը։


Հայկական շունչով մը գունագեղուած բեմին վրայ յաջորդաբար ներկայացուեցան Փրկիչին ծնունդը աւետող թատրոն մը ու հայկական երկու պարեր, որոնցմէ անմիջապէս յետոյ, բոլոր աշակերտները բեմ պիտի բարձրանային կաղանդի երգերու փունջ մը ներկայացնելու ու կաղանդ պապան դիմաւորելու։ Այս տարի կաղանդ պապան իր հետ ունենալով կինը՝  կաղանդ մաման, մթնոլորտը ալ աւելի ճոխացուցին կին – ամուսին վիճաբանական զաւեշտով մը։ Աշակերտներ, այս վերջին երկուքի հաճելի ներկայութեամբ շարունակեցին երգել եւ դասարան առ դասարան ներկայացուցին իրենց սորված արտասանութիւնները։  Նուէրներու բաշխումէն ետք, անոնք հայ մանուկի դպրոցական քայլերգով փակեցին օրուայ ձեռնարկի բեմական բաժինը։ Բեմէն հեռու, մայրերու եւ ուսուցչուհիներու աշխատանքով կատարուեցաւ ամանորեայ ուտեստեղէններու ու հայկական ձեռագործներու վաճառք։


Ընդհանուր իր կազմակերպութեամբ ու ներկայացումով կարելի է Մեսրոպեանի ձեռնարկը բաւականին յաջող գնահատել, որովհետեւ աշխատանքի ձեռնարկողները մասնագէտներ չէին, այլ սիրողական ծառայութեամբ ու աշխատանքի ընդմէջէն փորձառութիւն շահած մայրերն եւ ուսուցչուհիները։ Վարժարանի տնօրէնուհին նշեց թէ ?ձեռնարկի նախօրեակին կային դժուարութիւններ, ինչպէս փոքրիկներու եւ ծնողաց բազմազբաղ առօրեային հետ յարմարելով կարճ ժամանակի մը ընթացքին փորձերու նախաձեռնելը։ Ասոր կողքին, կար նաեւ սրահ ապահովելու խնդիր, որովհետեւ այլ հայ գաղութներու նման այստեղ չ՛ունինք մեր ազգային սեփական կեդրոնները կամ սրահները?։


Յոյսով ենք, որ նոյն ոգիով ու նուիրումով շարունակուին այս օրինակելի դպրոցին աշխատանքները, եւ ինչու չէ, նաեւ իրենք՝ հայ մանուկները առիթը ունենան վայելելու այլ հայկական ձեռնարկներու մօտ ներկայութիւն, որպէսզի իրենց հոգիներուն մէջ վառ  մնայ հայրենասիրութիւնը եւ հայօրէն ապրելու փափաքը։ Այլապէս ոչ թէ տուն, այլ Մասիսը իրենց հոգիներուն մէջ բերելը  դժուար որ իրականանայ…


Photo Album: