Քահանայական ձեռնադրութիւն եւ օծում Քեսապի մէջ

Քահանայական ձեռնադրութիւն եւ օծում Քեսապի մէջ

Der Karekin Bedourian?ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ? ՅԻՍՈՒՍ ԻՆՔ ՄԵԶԻ ՀԱՄԱՐ ԲԱՑԱՒ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԱՅԴ ՆՈՐ ԵՒ ԿԵՆԴԱՆԻ ՃԱՄԲԱՆ…? (ԵԲՐ 10։20)
?
Որքա՜ն որ հաւատացեալին քայլերը նոր եւ կենդանի ճամբով ընթանան, սակայն երկրային կեանքին մէջ դէպի այդ ճամբան առաջնորդողը նոյնինքն Աստուծոյ նուիրեալն է։


Շաբաթ եւ Կիրակի 7, 8 Մարտ 2009-ին, Ամենակալին շնորհովն ու մարդասիրութեամբ տեղի ունեցաւ Քահանայական ձեռնադրութիւն եւ օծում Բարեշնորհ Հրայր Սրկ. Պետուրեանին, ուր Աստուծոյ? ծառայելու անդաստանը ծաղկեցաւ նուիրեալով մը։


Հաւատացեալներուն հոգիները լեցուն էին յուզումով? եւ բերկրանքով։ Անոնք պիտի տեսնէին, ապրէին ու զգային այն հոգեթով ապրումը, երբ Հրայր Սրկ. պիտի նուիրուէր Աստուծոյ ու ըլլար Քրիստոս Քահանայապետին ծառայող քահանայ։ Գիւղը աւելի քան 25 տարիներ չէր ապրած նման արարողութիւն մը։


Շաբաթ 7 Մարտին տեղի ունեցաւ Բարշ. Հրայր Սրկ. Պետուրեանի կոչման արարողութիւնը, Քեսապի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, ձեռամբ՝ Ա.Մ.Ն. արեւելեան թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Օշական Սրբ. Արք. Չօլոյեանի։ Ըստ արարողութեան նուիրեալը եկեղեցւոյ մայր դռնէն ծնկաչոք յառաջացաւ մինչեւ եկեղեցւոյ դասը, ապա նզովեց բոլոր հերձուածողները եւ ուխտեց աշակերտիլ ու հաւարտարիմ մնալ բոլոր ընդհանրական ու հայ եկեղեցւոյ սուրբերուն ու հայրերուն ուղղափառ դաւանանքին։ Կոչման արարողութեան վերջաւորութեան նուիրեալը կարդաց հաւատքի ուղղափառ դաւանութիւնը։


Կիրակի, 8 Մարտ 2009-ին, երկնային շնորհք մը իջած էր ու կամարած ամբողջ Քեսապը։ Իւրաքանչիւր հաւատացեալի հոգին ցնծութեամբ ու գոհունակութեամբ կը խայտար։ Անցեալէն եկող կամրջում մը կը բացայայտուէր ու կարծէք Կիլիկիան թագաւորութեան ծաղկումներէն մին այսօր իսկ կը ծաղկէր։ Հին փառքը նորով մը վերակենդանացած էր ու ծաղկաւէտ ճանապարհ մը բացած դէպի հայաբոյր գիւղին ապագան։


Օրուան պատարագիչն ու ձեռնադրիչն էր ԱՄՆ արեւելեան թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Օշական Սրբ. Արք. Չօլոյեան, որ ժամանած էր անձամբ կատարելու Բարշ. Հրայր Սրկ.-ի Քահանայական ձեռնադրութիւնը։


Պատարագի երգեցողութիւնը կատարեց ?Սաղմոս? երգչախումբը, խմբավարութեամբ՝ Տիկ. Գայիանէ Սիմոնեան-Տէրեանի։


Յընթացս Ս. Պատարագին ?Զի ողորմած? աղօթքէն ետք, ընծայեալը առաջնորդութեամբ խարտաւիլակ՝ Հոգշ. Տ. Ստեփանոս Աբղ. Փաշայեանին, ծնկաչոք բարձրացաւ Ս. Խորան, ուր ձեռնադրիչ սրբազանը Աստուծոյ շնորհքով օրհնեց նուիրեալը եւ հաստատեց անոր քահանայական աստիճանի ստացման արժանաւորութիւնը։


Պահն էր հասած աշխարհէն հրաժարելու հոգեցունց ու սրտառուչ վայրկեանին։ Սրբազան Հայրն ու եկեղեցականաց դասը սկսած էին երգել ?Աստուածային եւ երկնաւոր շնորհ??ը, իսկ Հրայր Սրկ.ը ծնկաչոք, դէմքը դէպի արեւմուտք դարձուցած, ափերը լայն բացած եւ ականջներուն ետեւ զետեղած էր, ի նշան աշխարհէն հրաժարման եւ եկեղեցւոյ նուիրուելու։


Ձեռնադրիչ Սրբազանը ընծայեալին տուաւ քահանայական պաշտօնը յատկանշող հանդերձները եւ մարգարէական ճոխացած աղօթքներով խնդրեց որ Աստուած օրհնէ զանոնք եւ անոնցմով շնորհազարդէ նորընծայ քահանան։


Պատարագը ընթացքի մէջ էր, հաւատացեալները բոլոր վայրկեանները հիացումով կ՚ըմբոշխնէին։ Անոնց հայեացքը արտասուքով կ՚օծուէր, յետոյ կը պայծառանար արտացոլելով իրենց? ջինջ ու երկնային ապրումները։


Ապա ձեռնադրիչ սրբազանը Ս. Միւռոնի աղաւնին իր ձեռքը առնելով՝ օծեց նորընծային ճակատն ու ձեռքերը երիցս կրկնելով.?Օրհնեսցի, օծցի եւ սրբեսցի? (ճակատ, աջ ձեռն, ահեակ ձեռն) ՏԷՐ ԳԱՐԵԳԻՆ քահանայիս…?։


Նորընծային ու հաւատացեալներուն էութիւնը ցնցուեցաւ ու արցունքի շիթեր հոսեցան։ Քեսապահայ Երջանկայիշատակ նախ՝ Կիլիկիոյ ապա Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին յիշատակը պայծառացաւ Տ. Գարեգին Քհնյ. Պետուրեանի? ընդմէջէն։


Ապա ձեռնադրիչ? սրբազանը առաւ սկիհն ու մաղզման, կենարար Մարմնով ու Արիւնով միասին նորընծային տուաւ ըսելով՝. ?Ա՛ռ եւ Սուրբ հոգիէն կարողութիւն եւ իշխանութիւն ընդունէ խաչակնքելու եւ այս Սուրբ Պատարագը մատուցանելու մեր տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի անունով, ողջերուն եւ մեռեալներուն համար?։


Նօրաօծ Տ. Գարեգինը հաւատացեալներուն տուաւ իր հոգեխօս օրհնութիւնը՝ ?Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ…?, ?Խաղաղութիւն ամենեցուն?։


Ձեռնադրիչ Սրբազանը խօսեցաւ սրտայոյզ քարոզ մը, որուն ընթացքին գոհութիւն յայտնեց Աստուծոյ, որ Հայ Եկեղեցին կը ծաղկեցնէ երիտասարդ հոգեւորականով մը եւ ըսաւ՝ ?Այս պահէն սկսեալ դուն քարոզիչ պիտի ըլլաս, պիտի խօսիս Աստուծոյ պէս՝ Աստուծոյ խօսքը քարոզելով, լուսաւորելով մարդոց սիրտերը եւ յագեցնելով անոնց պապակած միտքերը աստուածային ճշմարտութեամբ?։


Սրբազանը նաեւ յորդորեց նորաօծ Տ. Գարեգինին տէր կանգնելու ու արժեւորելու իր անունը՝ ըսելով. ?Քեզի տուի նոր անուն, որպէսզի դառնաս նոր մարդ եւ քու ամբողջ կեանքդ դառնայ Աստուծոյ նուիրուած անձի մը կեանքը։ Պատահականօրէն չզատեցի անունդ։ Այս գիւղի զաւակ եւ մեր սիրելի Վեհափառ Հայրապետին անո՛ւնն է որ այսօր դուն ստացար։ Եւ դուն արժանի պիտի ըլլաս այս անունը բարձրութեանը վրայ պահելու։ Անիկա կ՚ըլլայ, երբ մաքուր կենցաղով կ՚ապրիս, երբ Աստուծաշունչը կը սերտես ու գիտութիւնդ կը բազմացնես?։


Ապա Ս. խորան բարձրացան միաբան ու քահանայ հայրեր ու? միւռոնաբոյր Տ. Գարեգինին ճակատն ու աջը համբուրեցին։


Ձեռնադրութեան եւ օծման արարողութենէն ետք, Քեսապցիք անհուն հաւատքով եւ երկիւղածութեամբ մօտեցան եւ համբուրեցին նօրաօծ Տ. Գարեգինին աջը ստանալով անոր օրհնութիւնը։ Ապա՝ տեղի ունեցաւ նօրաօծ քահանային աջին լուացումը, իր կնքահօր՝ Տիար Սեպուհ Մանճիկեանի ձեռամբ։


Պատարագի աւարտին, սարքուած էր պաշտօնական ճաշկերոյթ, որուն ներկայ էին հոգեւորականաց դասը, հարազատներ, բարեկամներ, համայնքներու, միութեանց եւ կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներ։ Սիրոյ սեղանին ընթացքին, գլխաւորաբար խօսք առին նորաօծ քահանայ հօր կնքահայրը՝ Տիար Սեպուհ Մանճիկեան, նորաօծ քահանան եւ Սրբազան Հայրը։ Նորաօծ քահանան իր սրտի խօսքը փոխանցեց ներկաներուն՝ ըսելով. ?Հոգիս, սիրտս եւ ամբողջ էութիւնս ուրախութեամբ կը ցնծայ այն անկիւնադարձային իրողութեան որ տեղի ունեցաւ երէկ եւ այսօր։ Առաջին հերթին, Փառք եւ գոհութիւն կը յայտնեմ Ամենակալ Աստուծոյ, որ անարժանս արժանի դարձուց իր երկնային շնորհքին ու քահանայական կոչման։ Այսօր, Աստուծոյ եւ ձեր բոլորին դիմաց ուխտեցի ու դուք բոլորդ ալ վկայ եղաք այն խոստումին, որ մինչեւ իմ կեանքիս վերջին օրը Աստուծոյ շնորհքովը պիտի պահեմ□։ Այսօր Կիլիկիան մեր Քեսապը ցնծութեան եւ բերկրանքի աղաղակ է, որ կը բարձրացնէ եւ իր եկեղեցւոյ զանգերը աւետիս տալով կը ղօղանջեն, թէ այս գիւղին մէջ տակաւին առկայ է քրիստոնեայ, հայ, հաւատացեալ եւ զԱստուած պաշտող ժողովուրդ մը։ Այսօր, երջանկայիշատակ Գարեգին Վեհափառ Հայրապետը իր լոյսերուն մէջ կը գոհանայ ու կը ցնծայ իր շատ սիրելի Քեսապին, որմէ այսօր նոր հոգեւորական մը ծնունդ կ՚առնէ։ Արդարեւ, ես որպէս այս հողէն ծնած ու այս հողին ջուրը խմած քեսապահայութեան զաւակը, կ՚ուխտեմ ու կը խոստանամ ծառայել Աստուծոյ, ազգիս ու եկեղեցիիս, միշտ բարձր պահելով քրիստոնէական կոչումս, իմ շատ սիրելի Քեսապս եւ այն անունը, որ ինծի շնորհուեցաւ?։


Ապա՝ նորաօծ քահանան շնորհակալութիւն յայտնեց իր հոգեւոր ծնողին՝ Գերշ. Տ. Օշական Սրբ. Արք. Չօլոյեանին,? որ յանձն առած էր հեռաւոր ափերէ գալ ու կատարել ձեռնադրութիւնը, ինչպէս նաեւ Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Շահան Սրբ. Սարգիսեանին, իր գուրգուրանքին ու հոգատարութեան համար։


Տէր Հայրը նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց? իր ծնողքին, որ տարիներ շարունակ իրեն ջամբած էին սէր ու քաջալեր հանդիսացած էին իր նպատակներու հետապնդման, առաւել իր կնքահօր, հոգեւորականաց դասուն, հարազատներուն եւ համայն քեսապահայութեան։


Ուրախ տրամադրութեամբ եւ ընտանեկան ու բարեկամական ջերմ մթնոլորտով բնորոշուած այդ պահը վերջ գտաւ Սրբազան Հօր ?Պահպանիչ?ով ու ?Կիլիկիա? մաղթերգով։


Բոլորը մեկնեցան իրենց տուները, սակայն անոնց հոգիներուն մէջ անբացատրելին կար, ապրումը խորհուրդին, զգացումը վեհին։ Անոնք վերացան դէպի երկինքները Աստուծոյ ու փորձեցին անբացատրելիին պատասխանը գտնել։


Ի վերջոյ կը խնդրենք Աստուծմէ, որ իր շնորհքին մէջ պահէ Տէր Գարեգինը եւ անոր ճանապարհին խոչընդոտներուն ընթացքին ուժ տայ անոր ու հզօրացնէ մեր եկեղեցին ու հայ ազգը նման առաջնորդներով։??
??
Թղթակից


ՆՈՒԻՐԵԱԼԸ…


Անհաս երկինքներու
ու խորին խորհուրդներու
ապրումին ընդմէջէն հոգիի մը
երկխօսութիւնը կ՚արտացոլար…
Փրկիչին ձայնն էր, որ լո՜ւռ կ՚արձագանգէր.
-?Հետեւէ՛ ինծի…?։


Նուիրեալը ծնրադիր կը յառաջանար դէպի խորան…
-Այն հոգին, որ ինծի շնորհեցիր Քե՛զ ընծայ։


-?Ես եմ ճշմարիտ որթատունկը եւ Հայրս Մշակն է?
??Ես եմ ճշմարիտ որթատունկը եւ դուք՝ ճիւղերը?։
-Արժանի չեմ ճիւղիդ մէկ բջիջն իսկ ըլլալու…։


-?Ինչպէս որ Հայրս զիս սիրեց նոյն ձեւով ալ ես ձեզ սիրեցի?։
-Բայց ինչպէ՜ս հասնիմ սիրոյդ…։


-?Ես եմ ճամբան, ճշմարտութիւնը եւ Կեանքը?։
-Յաւիտեան, յաւիտենից, ամէն։


Նուիրեալը Ս. Խորանին վրայ կը ստանար հանդերձները…
-?Հաւատացէ՛ք Լոյսին…, որպէսզի Լոյսի որդիներ ըլլաք?։
-Տէ՛ր արժանի չեմ…։


-?Որովհետեւ ես յաղթեցի աշխարհին?։
-Օրհնեալ ըլլայ Անունդ…։


Նուիրեալը Ս. Հոգիով ու Միւռոնով կ՚օծուէր…
-?Գացէ՛ք ամբողջ աշխարհը եւ բոլոր մարդոց քարոզեցէք Աւետարանը?։
-Ծառադ եմ Տէ ՛ր…։


Ս. Հ. Պ.


TEXT IN ENGLISH