Gevorg Mkrtchyan: We have initiated the ‘All Armenian Army Movement’

Gevorg Mkrtchyan: We have initiated the ‘All Armenian Army Movement’

 

Gevorg Mkrtchyan

“Youth” non-Governmental Organization (NGO)

By Emma Karapetyan

Azad-Hye

There are numerous NGOs in Armenia that try to contribute to the creation of an active civic community.

An interview with Gevorg Mkrtchyan, the President of the “Youth” non-Governmental Organization.

When was your organization created? And what are its purposes?

The “Youth” NGO was created in 2009 by me and a group of friends. The fact that the group is not subject to any political party has brought together young people of different ages, educational background and partisan affiliations. Through its activities, our organization has united hundreds of supporters and has implemented many projects. In all of our programs, one can notice the presence of the main idea that brings the youth together: to think and work together, assist one another with dedication in order to build a strong, stable, united and free country.

What are the organization’s main spheres of activity?

We can mention the following: Military-patriotic activities such as the “All Armenian Army Movement”, seminars and discussions, pilgrimages to certain sites, researches about educational, ethical, regional languages and cultures, benevolent work, providing books to school libraries in villages and army detachments in Armenia and Karabakh, helping villagers in border zones, helping Kindergartens in cooperation with the “Help Orphanages” foundation. We also have the “Intellectual Club” that organizes spiritual-cultural and musical festivals. Through “Let?s Explore New Talents” we organize painting exhibitions. In addition to all of these, we have professional groups, where young people of different professions get together and have round-table discussions.

Do you have any partners?

Our partners are the Defense Ministry of the Republic of Armenia, The Armenian Apostolic Church, the Municipality of Yerevan, “Help Orphanages” Foundation, the Yerevan office of the Armenian Assembly of America, as well as other NGOs, universities and colleges.

Are there any specific activities that you have done recently?

We have organized a visit to the Republic of Mountainous Karabakh and met with the Culture and Youth Minister and with the leadership of the “National Defender” youth union of Karabakh freedom fighters.

We periodically organize cultural events and visits to different museums and exhibitions.

We aim at reinforcing the relationship with Diaspora through investing the Armenian youth potential in improving the country and strengthening the army and – why not – encouraging the Diaspora Armenian to take part in defending the country when necessary. We have initiated the “All Armenian Army Movement“, where Armenians from Diaspora can also take part. It includes interesting expeditions and special programs.

How can someone become a member?

We conduct an interview with the applicant to determine where the applicant can fit. After a trial period, the committee accepts the person officially as a member.

What about your future plans?

We will focus more on the professional clubs. We will implement the regional center for languages and cultures, where one can learn the language of a neighboring country and get to know its cultural characteristics. There would be round table discussions on Armenian language purity issues. In a word, it is going to be a very active period.

All Armenian Army Movement:
More information about the movement is available in this youtube clip:
http://www.youtube.com/watch?v=-e38Zsmk1dk

Membership application is available here.

Translation by Nanor Mikayelian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXT IN ARMENIAN

?Երիտասարդություն? հասարակական կազմակերպություն

Պատրաստեց` Էմմա Կարապետյանը

Ազատ-Հայ

Հայաստանում գործում են մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, որոնք այս կամ այն ձևով փորձում են իրենց ներդրումն ունենալ  ակտիվ քաղաքացիական հասարակության ստեղծմանը:

Այս անգամ Ազատ-Հայ կայքը զրույց է պատրաստել ?Երիտասարդություն? հասարակական կազմակերպության  նախագահ` Գևորգ Մկրտչյանի հետ:

– Ե՞րբ է կյանքի կոչվել ձեր կազմակերպությունը, ո՞րն է նպատակը:

?Երիտսարդություն?  հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է  2009 թվականին իմ` Գևորգ Մկրտչյանի և մի խումբ գաղափարակից ընկերների նախաձեռնությամբ:  Հիմք ընդունելով պետականաշեն և անկուսակցական լինելու գաղափարը` կազմակերպությունն իր շուրջն  է համախմբել տարիքային, կրթական և կուսակցական տարբեր պատկանելիության երիտասարդների: Հասարակական կազմակերպությունը իր գործունեության ընթացքում միավորել է հարյուրավոր համակիրների, կյանքի է կոչել բազմաթիվ նախագծեր, որոնք շարունակելի են: Բոլոր  ծրագրերում առկա է երիտասարդներին միավորող հիմնական գաղափարը` համատեղ ուժերով, կարողությամբ, մտքերով, նվիրումով  աջակցել  միմյանց` կերտելու հզոր, կայուն, միացյալ ու ազատ հայրենիք:

– Որո՞նք են կազմակերպության հիմնական ոլորտները:

?Երիտասարդություն? հասարակական կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են` ռազմահայրենասիրական, ?Համահայկական բանակ շարժում?, սեմինար քննարկումներ, ուխտագնացություններ, կրթական, էթիկայի, տարածաշրջանային լեզուների և մշակույթների ուոումնասիրություն, բարեգործական, գրքերի տրամադրում Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղերի, դպրոցների, զորամասերի գրադարաններին, սահմանամերձ գյուղերի անապահով բնակիչներին, օգնության տրամադրում մանկապարտեզներին, համատեղ գործունեություն ?Օգնություն մանկատներին? հիմնադրամի հետ, հոգևոր-մշակութային, երաժշտական փառատոնների կազմակերպում, ?Բացահայտենք նոր տաղանդներ? նկարչական ցուցահանդեսի կազմակերպում, մասնագիտական խմբեր, տարբեր մասնագիտության երիտասարդների մասնակցությամբ կազմակերպվող  կլոր սեղաններ, քննարկումներ:

– Ովքե՞ր են հանդիսանում կազմակերպության գործընկերները:

Մեր գործընկերներն են` Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, Երևանի քաղաքպետարանը, ?Օգնություն մանկատներին? հիմնադրամը, Ամերիկայի Հայկական Համագումարի երևանյան գրասենյակը, Հասարակական կազմակերպություններ, բուհեր, քոլեջներ:

– Հասարակական ակտիվությունը ինչո՞վ է պայմանավորվում:

Կազմակերպվել է այց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, հանդիպում մշակույթի և երիտասարդության  նախարարի հետ, այնուհետև  Արցախի ազատամարտիկների միության ?Հայրենաց պաշտպան? Երիտասարդական կազմակերպության ղեկավարության հետ: Շարունակականորեն կազմակերպում ենք նաև մշակութային միջոցառումներ` այցելություններ տարբեր թանգարաններ, ցուցահանդեսներ:

Սփուռք-Հայաստան կապը ամրապնդելու և հայ երիտասարդների ներուժը պետականաշինության  ու բանակի հզորացման  գործում ներգրավվելու, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում երկրի պաշտպանությանը մասնակցելու և բանակ-հասարակություն կապը ամրապնդելու նպատակով ?Երիտասարդություն? ՀԿ- նախաձեռնել է ?Համահայկական բանակ շարժում?-ը, որին կարող են մասնկացել նաև սփուռքում բնակվող մեր հայրենակիցները, և բոլոր ցանկացողները դա ներառում է հետաքրքիր արշավներ, հատուկ նախաձեռնություններ:

– Ինչպե՞ս կարելի է անդամագրվել ձեզ մոտ:

Մեզ մոտ հայտը լրացնելուց հետո անց է կացվում հարցազրույցի փուլը, որից հետո, ընտրություն է կատարում արդյոք դիմողը կազմակերպության որ ոլորտն է իրեն հոգեհարազատ: Փորձաշրջանից հետո հանձնաժողովի որոշմամբ անձը համարվում է անդամ:

– Ապագա ի՞նչ նորություններ են սպասվում:

Ապագայում անդրադառնալու ենք մասնագիտական ակումբների ոլորտային բաժինների ձևաորմանն ուղված գործողություններին, կյանքի կկոչվի տարածաշրջանային լեզուների և մշակույթների կենտրոնը` որի հիմքում դրված հարևան լեզուների և մշակութային առանձնահատկությունները, նախատեսվում է կլոր սեղաններ, քննարկումներ կապված լեզվի մաքրության հետ: Մի խոսքով սպասվում է նոր գաղափարների բուռն շրջան:

?Համահայկական բանակ շարժում?
Կարող եք ծանոթանալ ավելի մանրամասն այստեղ՝
http://www.youtube.com/watch?v=-e38Zsmk1dk  

Մասնակցելու համար ընդհամենը հարկավոր է լրացնել այս հայտը: