Minister Hakobyan: Diaspora Armenians are those who live outside the Armenian Highland

Minister Hakobyan: Diaspora Armenians are those who live outside the Armenian Highland

By Ani Avetyan


Azad-Hye Special


Minister of Diaspora Hranush Hakobyan received a group of students from Yerevan State University. During the meeting the Minister rejected what the Turkish daily Hurriyet was mentioning regarding the way she addressed Armenians of Bolis (Istanbul). The Turkish daily had mentioned that the Minister addressed the Armenians there as “Diaspora Armenians”, an expression that has annoyed them, according to the daily (see article by Vercihan Ziflioglu below). 


“I used Bolsahay Community* and compatriots who live outside Armenia when addressing them. All the meetings and conversations are video and audio-recorded. Probably what Hurriyet thought is that as Minister of Diaspora I was going to use the word Diaspora. Diaspora Armenians are those who live outside the Armenian Highland. Bolis Armenians and those who live in the areas of Western Armenia have lived on their land for thousands of years. What we saw is a Turkish state policy, which is trying to drive a wedge between the Armenians living inside and outside the homeland”, Minister explained.  


Minister Hakobyan explained to the students the five main fields of action with a pan Armenian significance in which the Ministry was active in the past two years. She underlined “Karabakh is the first field of action. Karabakh is giving blood every day. The borders of Karabakh are painted with the color of blood every day. If the young people in Karabakh are giving their blood we must give our sweat in order to strengthen our country. Working hard is the way a student should do in this respect”.


The other four issues are: Recognition and condemnation of Genocide, struggle against assimilation in Diaspora, preservation of Armenian language, Church and culture. No two Armenians could have different view on these basic issues, she elaborated.


The students asked questions. Answering a question about the French Parliament's law condemning Genocide, Minister Hakobyan said: “There are countries, which might turn this as a mean to get benefit, to exploit the Armenian factor as a way to exercise pressure”.


The students suggested to the Minister to create software for learning Armenian. At the end of the meeting Minister Hakobyan advised the students to depend on themselves in their study life and work career and not on relatives or acquaintances, and to accumulate real knowledge. 


* Bolsahay: Bolis Armenians or Istanbul Armenians in English, Polsahay in Eastern Armenian [explanation by Azad-Hye]


Photo: Minister Hranush Hakobyan in Istanbul last week.


ADDITIONAL READING


Armenians split over who belongs to the 'diaspora' (Link)


VERCİHAN ZİFLİOĞLU
ISTANBUL – H?rriyet Daily News
Monday, May 9, 2011


The granting of an award to Armenian intellectuals from Istanbul by Armenia?s diaspora minister has sparked a global debate among the prominent members of the Armenian community over what constitutes the ?diaspora.?


Some of the figures who received awards Sunday objected to being considered part of the diaspora since they reside in their ancestors? native lands.


?It is unacceptable to define people residing in their homelands as ?diaspora,?? historian Ara Sarafian, the director of the Gomidas Institute in London, told the H?rriyet Daily News on Monday, criticizing both the Armenian government and the people who received the awards.


?First of all, I would like to ask why those people who accepted the awards while maintaining their critical stance avoided pointing out during the ceremony the fact that they did not constitute a diaspora because [their ancestors] had been living in their own homelands for thousands of years,? Sarafian said.


?I would [also] like to ask just how much Armenia recognizes and understands the Armenians of Istanbul who represent the milestone of worldwide Armenian culture,? he added.


Vahakn Karakashian, the editor-in-chief of Horizon newspaper in Canada, agreed that the 50,000-strong Armenian community in Istanbul should not be considered part of the diaspora, adding that Armenians have historical treasures in the area. But Karakashian said Diaspora Minister Hranush Hagopyan?s initiative to award the Istanbul Armenians was still very well placed and worthy of recognition.


?It seems Armenia is making an effort to build some bridges. Our intellectuals? criticism must be regarded as but only a small reprimand,? said writer, academic and linguist Sevan Nishanyan, a Turkish Armenian, who also affirmed Hagopyan?s positive intentions.


?We can say that Istanbul Armenians are a de facto diaspora, but if they were Diyarbakır or Malatya Armenians, no one could argue that they are diaspora,? said Harout Ekmanian, a journalist from Aleppo, Syria. ?However, I wonder if the attitude of Istanbul Armenians toward the word ?diaspora? might also be a result of the demonization of the Armenian diaspora in the daily discourse for decades in Turkey.?


Minister Hagopyan arrived in Turkey on Thursday to participate in the Global Summit of Women, a conference held in Istanbul. She presented 15 intellectuals from Istanbul with gold medals at a special reception hosted by the Turkish Armenian Patriarchate on the last day of her visit.


?It could have been any minister from Armenia, but I would not have preferred a diaspora minister to have come to Turkey. Where I live now is where I have lived for thousands of years; I am no diaspora. This is a terrible irony,? Mıgırdi? Margosyan, one of the award recipients, told the Daily News shortly before the ceremony.


?We are where we need to be, and we continue paying our debt to this land,? said Garo Mafyan, a highly influential figure in Turkish pop music, making the same argument as Margosyan.


Journalist Ekmanian also criticized the diaspora minister for the limited scope of her role.  ?Apparently, her only duty is limited to giving medals, honoring diaspora notables and organizing conferences and summer camps that could only be used as materials for the state TV evening news, with no long-term benefit for the diaspora participants or the Armenian state,? Ekmanian said.


A freelance journalist from Armenia, Ani Hovhannesiyan, also said she understood quite well the attitude of the Istanbul Armenians but thought the criticism was overblown.


?I hope Turkey?s political stance toward the diaspora is not a factor behind this attitude,? she said.


TEXT IN ARMENIAN


Ղարաբաղի սահմաններն ամեն օր արյունով են գծվում. Հրանուշ Հակոբյան


Անի Ավետյան 


Ազատ-Հայ կայքին հատուկ


ՀՀ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը Երևանի պետական համալսարանի ուսխորհրդի հրավերով հյուրընկալվել էր ուսանողներին: Նախարարը նրանց մի քիչ սպասեցրել է. լրատվամիջոցների ներկայությամբ հերքում էր թուրքական պարբերականի հրապարակումը: Հուրիյեթը գրել է, թե Թուրքիա կատարած այցի ժամանակ սփյուռքի նախարարը պոլսահայերին որպես սփյուռքի ներկայացուցիչների է դիմել, պոլսահայերն էլ նեղացել են:


?Ես իմ խոսքի մեջ ներկայացրել եմ ?պոլսահայ համայնք?, ?Հայաստանից դուրս ապրող հայրենակիցներ? բառակապակցություննեը.  բոլոր հանդիպումներն ու խոսակցությունները տեսագրված ու ձայնագրված են: Հուրիյեթը երևի մտածել է, որ որպես սփյուռքի նախարար պոլսահայերին դիմելիս կարող էի օգտագործել ?սփյուռք? բառը: Սփյուռքը Հայկական լեռնաշխարհից դուրս ապրող հայերն են: Պոլսահայերն ու Արևմտյան Հայաստանի տարածքում ապրողները հազարավոր տարիներ ապրում են իրենց հողի վրա: Սա թուրքական պետական քաղաքականություն է, որը փորձում է սեպ խրել հայրենիքում և հայրենիքից դուրս ապրող հայերի միջև?:


Դահլիճում նախարարն ուսանողներին ներկայացրել է իր ղեկավարած գերատեսչության ու համահայկական նշանակության 5 խնդիր: Առաջինը Ղարաբաղն է: Խնդրի վերջնական ու հայանպաստ լուծումը: Հրանուշ Հակոբյանն ընդգծում է. ?Ղարաբաղն ամեն օր արյուն է տալիս: Ղարաբաղի սահմաններն ամեն օր արյունով են գծվում: Եթե Ղարաբաղում երիտասարդները կյանք են տալիս, մենք էլ քրտինք պետք է տանք մեր հայրենիքը զորացնելու համար: Իսկ ուսանող երիտասարդի քրտինքը սովորելն է?:


Ցեղասպանության ճանաչում ու դատապարտում, սփյուռքի ձուլման դեմ պայքար, հայոց լեզվի, հայ եկեղեցու և մշակույթի պահպանում. մյուս չորս խնդիրներն են, որոնց վերաբերյալ, ըստ նախարարի, հայերը չեն կարող երկու կարծիք ունենալ:


Ուսանողները նախարարին հարցեր ուղղելու հնարավորություն ունեին: Ապագա քաղաքագետի` ֆրանսիական խորհրդարանի ու ցեղասպանությունը դատապարտող օրենքի մասին հարցին ի պատասխան. ?Կան երկրներ, որոնք այս խնդիրը դարձնում են իրենց համար շահ ստանալու, հայկական գործոնը օգտագործելու, սրան-նրան ճնշելու միջոց?:


Ուսանողները նախարարին առաջարկել են հայերեն սովորելու համակարգչային ծրագիր ստեղծել: Իսկ վերջում Հրանուշ Հակոբյանը նրանց խորհուրդ է տվել մոռանալ ծանոթ-բարեկամի միջոցով գնահատական ստանալու մասին ու իսկական գիտելիք ստանալ: